Publikációk

Jankovics Mária Éva

Vissza
Folyóirat cikk

2016

Jankovics, M.É., Taracsák, Z., Dobosi, G., Embey-Isztin, A., Batki, A., Harangi, Sz., Hauzenberger, C.A. (2016): Clinopyroxene with diverse origins in alkaline basalts from the western Pannonian Basin: Implications from trace element characteristics. LITHOS 262, 120-134.

2015

Harangi, Sz., Jankovics, É., Sági, T., Kiss, B., Lukács, R., Soós, I. (2015): Origin and geodynamic relationships of the Late Miocene to Quaternary alkaline basalt volcanism in the Pannonian basin, eastern-central Europe. INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 104, 2007-2032.

Jankovics, M.É., Harangi, Sz., Németh, K., Kiss, B., Ntaflos, T. (2015): A complex magmatic system beneath the Kissomlyó monogenetic volcano (western Pannonian Basin): evidence from mineral textures, zoning and chemistry. JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH, 301, 38-55.

2013

Jankovics,  M. É., Dobosi, G., Embey-Isztin, A., Kiss, B., Sági, T., Harangi, Sz., Ntaflos, T. (2013): Origin and ascent history of unusually crystal-rich alkaline basaltic magmas from the western Pannonian Basin. BULLETIN OF VOLCANOLOGY 75(9), 1-23. 

2012

Jankovics, M. É., Harangi, Sz., Kiss, B., Ntaflos, T. (2012): Open-system evolution of the Füzes-tó alkaline basaltic magma, western Pannonian Basin: Constraints from mineral textures and composition. LITHOS 140, 25-37.

2009

Jankovics, M.É., Harangi, Sz., Ntaflos, T. (2010): A mineral-scale investigation on the origin of the 2.6 Ma Füzes-tó basalt, Bakony-Balaton Highland Volcanic Field (Pannonian Basin, Hungary). CENTRAL EUROPEAN GEOLOGY 52:(2) 97-124.

 

Konferenciaközlemény

 

Könyv

 

Könyvfejezet

2015

Harangi, Sz., Jankovics, M.É., Taracsák, Z., Németh, K., Sági, T., Kiss, B., Soós, I., Zemény, A., Pál-Molnár, E., Ntaflos, T. (2015): bazaltok: a magmaképződéstől a vulkánkitörésig – új eredmények és perspektívák. In: Pál-Molnár, E., Raucsik, B., Varga, A. (szerk): Meddig ér a takarónk? A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: VI. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés kiadványa, 9-21. (ISBN: 978-963-306-389-7).

Abstract

2017

Batki A, Pál-Molnár E, Kerr A, Jankovics M É. (2017): Magma recharge and mingling events recorded by clinopyroxene in the Ditrau Alkaline Massif, Romania. In: Jackie Kendrick (eds.): Joint Assembly TSG-VMSG-BGA,  58.

2016

Csizmeg, J., Vető, I., Jankovics, M.É., Sajgó, Cs., Palcsu, L., Márton, B. (2016): Magmatic effect and inert gas risk of the Petroleum System in the southern part of the Danube Basin (Little Hungarian Plain). AAPG European Regional Conference & Exhibition (Bucharest, Romania), Petroleum System of Alpine-Mediterranean Folt belts and Basins: Abstract Book, 7-8.

Jankovics, M.É., Taracsák, Z., Dobosi, G., Embey-Isztin, A., Batki, A., Harangi, Sz., Hauzenberger, C.A. (2016): Változatos eredetű klinopiroxének alkáli bazaltokban: következtetések az ásványok nyomelemösszetételéből. In: Benkó Zs. (szerk.): Itt az idő! kőzettani és geokémiai folyamatok és azok geokronológiai változásai: 7. Kőzettani és Geokémiai vándorgyűlés. Debrecen: MTA ATOMKI, 27. (ISBN:978-963-8321-52-7)

2015

Jankovics, M.É., Harangi, Sz., Kiss, B., Ntaflos, T. (2015): Mineral textures, zoning and chemistry: a key in unravelling the evolution of magmatic systems feeding monogenetic basaltic volcanic systems. 26th IUGG general assembly, Abstract: IUGG-0659.

2014

Jankovics, M.É., Dobosi, G., Embey-isztin, A., Kiss, B., Sági, T., Harangi, Sz., Ntaflos, T. (2014): Origin and ascent history of unusually crystal-rich alkaline basaltic magmas from the western Pannonian Basin. EGU General Assembly: Geophysical Research Abstracts, 16, EGU-2014-962

Jankovics, M.É., Harangi, Sz., Ntaflos, T. (2014): Olivin kristályok díffúziós modellezése a kissomlyó vulkáni központ (Kemenesaljai Vulkáni Terület) példáján. In: Pál-Molnár, E., Harangi, Sz. (szerk): Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig-V. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés, 45-48.

2013

Jankovics, M. É., Dobosi, G., Embey-Isztin, A., Kiss, B., Sági, T., Harangi, Sz., Ntaflos, T. (2013): Origin and ascent histrory of unusually crystal-rich alkaline basaltic magmas from the western Pannonian Basin. In: Basalt 2013- Cenozoic Magmatism in Central Europe: Abstract &Excursion Guides, Görlitz, 110.

Jankovics, M. É., Dobosi, G., Embey-Isztin, A., Kiss, B., Sági, T., Harangi, Sz., Ntaflos, T. (2013): Kristálygazdag alkáli bazaltok jelentősége a monogenetikus vulkáni területeket tápláló magmák feláramlási történetének és sebességének megismerésében. IV. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés Kiadványa, Orfű, 47-48.

Harangi, Sz., Jankovics, M. É., Sági, T., Kiss, B. (2013): Origin and geodynamic relationship of the Late Miocene-Quaternary alkaline basalt volcanism in the pannonian Basin, Eastern-Central Europe. In: Basalt 2013- Cenozoic Magmatism in Central Europe: Abstract &Excursion Guides, Görlitz, 74.

2012

Kiss, B., Harangi, Sz., Molnár, K., Jankovics, M. É., Lukács, R., Ntaflos, T. (2012): Origin of the Ciomadul dacite, Carpathian-Pannonian region, Eastern-Central Europe: rejuvenation of a pre-existing crstal mush. In: AGU Fall Meeting, San Fransisco, V43D-2887.

Jankovics, M. É., Harangi, Sz., Kiss, B., Ntaflos, T. (2012): Implication for the petrogenesis of the basaltic rocks erupted from the monogenetic Kissomlyó volcanic centre, Western Pannonian Basin, Hungary. Acta Mineralogica Petrographica-Abstract Series, 7, 66.

Jankovics, M. É., Harangi, Sz., Kiss, B., Ntaflos, T. (2012): A Kissomlyó monogenetikus kitörési központ (Kisalföldi Vulkáni Terület) bazaltos kőzeteinek petrogenézise. III. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés kiadványa, Telkibánya, 15.

2011

Jankovics, M. É., Harangi, Sz.,  Ntaflos, T. (2011): Monogenetikus bazalt tűzhányók: egyszerű vagy bonyolult fejlődéstörténet? II. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés kiadványa, Szeged, 26-27.

Jankovics, M. É., Kiss, B., Harangi, Sz., Sági, T.,  Ntaflos, T. (2011):The role of primitive mafic magmas in the petrogenesis of the Ciomadul dacite (Central Europe). In: Abstract 2-26 presented at 2011 Soufriére Hills Volcano 15 Years On conference MVO, Montserrat, W.I., Plymouth, 30.

Harangi, Sz., Kiss, B., Molnár, K., Jankovics, M.É., Lukács, R., Vinkler, P., Németh, G., Sági, T., Novák, A., Dunkl, I., Molnár, M., Ntaflos, T., Karátson, D. (2011): Anatomy of dacite volcano: an integrated study from source to surface. In: Abstract 2-26 presented at 2011 Soufriére Hills Volcano 15 Years On conference MVO, Montserrat, W.I., Plymouth, 2-26.

2010

Jankovics, M.É., Harangi, Sz., Ntaflos, T. (2010): A mineral-scale investigation on the origin of the 2.6 Ma Füzes-tó basalt, Bakony-Balaton Highland Volcanic Field (Pannonian Basin, Hungary). Acta Mineralogica Petrographica-Abstract Series 6, 543.

2009

Jankovics, M. É., Harangi, Sz., Sági, T., Ntaflos, T. (2009): An insight in the depth: petrogenesis of the basalt of the Füzes-tó scoria cone. Mitteilungen der Österreichishen Mineralogischen Gesellschaft  , 155, 71.

Jankovics, M.É. (2009): Egy pillantás a mélybe: A Füzes-tó salakkúp bazaltjának petrogenezise. XL. Ifjú szakemberek Ankétja: Magyar Geofizikusok Egyesülete és a Magyarhoni Földtani Társulat rendezvénye, Keszthely, 63-64.

Jankovics, M.É. (2009): A Füzes-tó salakkúp vizsgálati eredményei, XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia: Fizika, Földtudományok, Matematika szekció, Szombathely, 196.

2008

Jankovics, É. (2008): Volcanology and petrogenesis of the youngest alkaline basalts in the bakony-Balaton Highland Volcanic Field. Journal of Alpine Geology, 49, 49.

Jankovics, É. (2008): A Füzes-tó története. 9. Eötvös Konferencia programfüzet, Budapest, 29.

Tudományos ismeretterjesztés

 2014

Jankovics, M.É. (2014): Magmafeláramlás lépésről lépésre. Természet Világa, 145/1, 25-28.

Disszertáció

Jankovics, M.É. (2015): A Bakony-Balaton-felvidék és a Kemenesalja monogenetikus vulkáni területeit tápláló bazaltos magmák petrogenezise. doktori (PhD) értekezés, ELTE, TTK, Budapest, 125 p.

Jankovics, M. É. (2010): A füzes-tói alkáli bazalt integrált ásványszöveti és-kémiai vizsgálatának eredményei: következtetések a bazalt petrogenézisére. Diplomamunka, ELTE TTK  Kőzettani és Geokémiai Tanszék, Budapest, 127 p.

Jankovics, É. (2009):A Füzes-tó alakkúp vizsgálatának eredményei. TDK dolgozat, ELTE TTK Kőzettani-Geokémiai tanszék, Budapest, 68 p.

 

Riport

 

Művészet