Publikációk

Batki Anikó

Vissza
Folyóirat cikk

2016

Jankovics, M.É., Taracsák, Z., Dobosi, G., Embey-Isztin, A., Batki, A., Harangi, Sz., Hauzenberger, C.A. (2016): Clinopyroxene with diverse origins in alkaline basalts from the western Pannonian Basin: Implications from trace element characteristics. LITHOS 262, 120-134.

2015

Almási, E.E., Batki, A., Kiss, B. (2015): Amfibolok petrogenetikai jelentősége a Ditrói alkáli masszívum ultramafikus kumulátum kőzeteiben. FÖLDTANI KÖZLÖNY 145 (3), 229-246.

Pál-Molnár, E., Batki, A., Almási, E., Kiss, B., Upton, B.G.J., Markl, G., Odling, N., Harangi, Sz. (2015): Origin of mafic and ultramafic cumulates from the Ditrau Alkaline Massif, Romania. LITHOS 239, 1-18.

Pál-Molnár, E., Batki, A., Ódri, Á., Kiss, B., Almási, E. (2015): Geochemical implications fot the magma origin of granitic rocks from the Ditrau Alkaline Massif (Eastern Carpathians, Romania). GEOLOGIA CROATICA 68:(1), 51-66.

2014

Batki, A., Pál-Molnár, E., Dobosi, G., Skelton, A. (2014): Petrogenetic significance of ocellar camptonite dykes in the Ditrău Alkaline Massif, Romania. LITHOS, 200-201, 181-196.

2008

Pál-Molnár E., András E., Kassay Zs., Buda Gy., Batki A. (2008): Petrology of Păuliş Granites (Apuseni Mts., Romania). ACTA MINERALOGICA PETROGRAPHICA, 48, 33-41.

2006

Batki A., Pál-Molnár E. (2006): Trace element and Nd-Sr isotopic composition of lamprophyres from the Ditrau Alkaline Massif, Romania, GEOLINES, 20, 17-18.

Batki A., Pál-Molnár E. (2006): Rock-forming minerals of lamprophyres from the Ditrau Alkaline Massif, Romania, MINERALOGIA  (MINERALOGIA POLONICA) 28, 22-24.

2005

Batki, A., Pál-Molnár, E. (2005): Geochemitry of lamprophyres of the Ditrău Alkaline Massif,  GEOLINES , 19, 20-22.

2004

Batki A.,
 Pál-Molnár E., Bárdossy A. (2004): Occurrence and petrology of lamprophyres from the northern part of the Ditrău Alkaline Massif, Eastern Carpathians, Romania. ACTA MINERALOGICA PETROGRAPHICA, 45/2, 21-28.

Batki A., Pál-Molnár E. (2004): Petrology of lamprophyres occuring in the northern part of the Ditrău (Ditró) Alkaline Massif (Jolotca Creek Basin), Romania. GEOLINES 17, 18-21.

2003

Pál-Molnár E., Batki, A., Kóbor, B. (2003): Rock-forming minerals of Battonya and Csongrád Unit granitoids.  ACTA MINERALOGICA PETROGRAPHICA, 1 (Abstract Series), 82.

2001

Pál-Molnár E., Kovács G., Batki A. (2001): Petrographical characteristics of Variscan granitoids of Battonya Unit Boreholes (SE Hungary). ACTA MINERALOGICA PETROGRAPHICA, 42, 21-31.

Pál-Molnár E., Kovács G., Batki A. (2001): Petrological characteristics of Algyő-Ferencszállás-Makó area granitoids (SE Hungary). ACTA MINERALOGICA PETROGRAPHICA, 42,  51-58. 

 

Konferenciaközlemény

2014

Batki, A., Pál-Molnár, E. (2014): Parental melts from metasomatised mantle source: camptonites in the Ditrau Alkaline Massif, Romania. 30th International Conference on “Ore Potential of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism” Abstract book, 21-23.

Batki, A., Sogrik, E. (2014): A Ditrói alkáli masszívum telérfázisai: tinguaitok, ijolitok és bazanitok szerepe a magmakamra folyamatokban. In: Pál-Molnár, E., Harangi, Sz. (szerk.): Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig: V. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés kiadványa, 9-12.

Sogrik, E., Batki, A. (2014): A Ditrói Alkáli Masszívum szienitjeinek U-Pb izotóp kora.In: Pál-Molnár, E., Harangi, Sz. (szerk.): Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig: V. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés kiadványa, 74-77.

2010

Batki, A., Pál-Molnár, E. (2010): Camptonites from Ditrău Alkaline Massif, Romania: Geochemistry and petrogenesis. Proceedings XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Thessaloniki, Scientific Annals of the School of Geology, 99, (ISBN: 978-960-9502-01-6), 191-197.

Könyv

 

Könyvfejezet

2016

Almási, E.E., Pál-Molnár, E., Batki, A. (2016): A Ditrói Alkáli Masszívum ultramafikus kumulátumkőzeteinek petrogenetikája. In: Unger, J., Pál-Molnár, E. (szerk.): Geoszférák 2015. A Szegedi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájának eredményei. SZTE TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet, GeoLitera,  9-35.

2015

Almási, E.E., Batki, A., Kiss, B., Heincz, A. (2015): A Ditrói Alkáli Masszívum ultramafikus kumulátum kőzeteinek amfiboljai. In: Pál-Molnár, E., Raucsik, B., Varga, A. (szerk): Meddig ér a takarónk? A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: VI. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés kiadványa, 23-26. (ISBN: 978-963-306-389-7).

Batki, A., Pál-Molnár, E., Gregor, M. (2015): Klinopiroxének petrogenetikai jelentősége a Ditrói Alkáli Masszívum kőzeteiben. In: Pál-Molnár, E., Raucsik, B., Varga, A. (szerk): Meddig ér a takarónk? A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: VI. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés kiadványa, 28-31. (ISBN: 978-963-306-389-7).

Pál-Molnár, E., Kóbor, B., Medgyes, T., Batki, A., Perlusz, D., Kárnyáczki, É.B. (2015): A magyar geotermikus adatbázis (MGA). In: Rakonczai, J., Blanka, V., Ladányi, Zs. (szerk.): Tovább egy zöldebb úton: A Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtudományi tanszékcsoport részvétele a ZENFE programban (2013-2015). Szeged: SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, 45-56. (ISBN: 978-963-306-361-3).

2010

Batki A., Pál-Molnár E. (2010): A Ditrói Alkáli Masszívum lamprofírjainak petrogenezise. In: Unger J., Pál Molnár E. (szerk.): Geoszférák 2009. A Szegedi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájának eredményei. SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, GeoLitera, (ISBN: 978-963-306-013-1), 9-71.

2009

Pál-Molnár E., András E., Kassay Zs., Buda Gy., Batki A. (2009): Az Ópálosi granitoidok kőzettana (Erdélyi-középhegység, Románia). In: M. Tóth T. (szerk.): Magmás és metamorf képződmények a Tiszai Egységben. SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, GeoLitera,  (ISBN 978-963-482-978-2), 163-175.

Abstract

2017

Batki A, Pál-Molnár E, Kerr A, Jankovics M É. (2017): Magma recharge and mingling events recorded by clinopyroxene in the Ditrau Alkaline Massif, Romania. In: Jackie Kendrick (eds.): Joint Assembly TSG-VMSG-BGA,  58.

2016

Batki, A., Pál-Molnár, E., Markl, G., Kerr, A. (2016): Textural and trace element variation in clinopyroxene: implications for magma history of the Ditrau Alkaline Massif, Romania. In: caulfield, J., Tomlinson, E., Ubide, T. (eds.) VMSG2016:52nd Annual Volcanic and Magmatic Studies Group conference, 122.

Jankovics, M.É., Taracsák, Z., Dobosi, G., Embey-Isztin, A., Batki, A., Harangi, Sz., Hauzenberger, C.A. (2016): Változatos eredetű klinopiroxének alkáli bazaltokban: következtetések az ásványok nyomelemösszetételéből. In: Benkó Zs. (szerk.): Itt az idő! kőzettani és geokémiai folyamatok és azok geokronológiai változásai: 7. Kőzettani és Geokémiai vándorgyűlés. Debrecen: MTA ATOMKI, 27. (ISBN:978-963-8321-52-7)

2015

Pál-Molnár, E., Batki, A., Almási, E., Kiss, B., Upton, B.G.J. (2015): Accumulation of early magmatic minerals: constrains on the origin and emplacement of hornbelndites from the Ditrau Alkaline Massif, Romania. Acta Mineralogica Petrographica-abstract series 9, 52.

2013

Batki, A., Pál-Molnár, E. (2013): Parciális olvadékok metaszomatizált köpenyrégióból: lamprofírok eredete a Ditrói Alkáli masszívumban.  XV. Székelyföldi Geológus Találkozó kiadványa, Kézdivásárhely, Románia, 28-30.

Batki, A., Pál-Molnár, E. (2013): Alkáli magmatizmus telérfázisai a Ditrói Alkáli Masszívumban. IV. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés kiadványa, Orfű, 30-33.

2012

Batki, A., Pál-Molnár, E., Markl, G., Wenzel, T. (2012): Magma mixing in ijolite from the Ditrau Alkaline Massif, Romania: Textural relation and compositional variations of mafic minerals. In European Mineralogical Conference, Frankfurt am Main, 464.

Batki, A., Pál-Molnár, E., Markl, G., Wenzel, T. (2012): Compositional variations of clinopyroxene from Ijolite, Ditrau Alkaline Massif, Romania, Joint 5th Mineral Sciences in the Carpathians and 3th Central-European Mineralogical Conference, Miskolc, Hungary, Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series 7, (HU ISSN 0365-8066), 12.

Almási, E.E., Pál-Molnár, E., Batki, A. (2012): Mineralogy and mineral chemistry of hornblendites from Ditrau Alkaline Massif, Romania. Joint 5th Mineral Sciences in the Carpathians and 3th Central-European Mineralogical Conference, Miskolc, Hungary, Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series 7, 3 p (HU ISSN 0365-8066).

Sogrik, E., Pál-Molnár, E., Batki, A. (2012): Mineralogical implications in syenites from Ditrau Alkaline Massif, Romania. Joint 5th Mineral Sciences in the Carpathians and 3th Central-European Mineralogical Conference, Miskolc, Hungary, Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series 7, 128 (HU ISSN 0365-8066).

2011

Batki, A., Pál-Molnár, E., Dobosi, G. (2011): Piroxének geokémiája a Ditrói Alkáli Masszívum lamprofírjaiban, II. Kőzettani és Geokémiai vándorgyűlés kiadványa, Szeged, 14-15.

Batki, A., Pál-Molnár, E. (2011): Petrology of Tinguaites from the Ditrau Alkaline Massif, Romania, 9th CETEG, konferencia kötete, Skalsky Dvur,  2.

Batki, A., Pál-Molnár, E. (2011): Camptonite from the Ditrau Alkaline Massif, Romania, In: Marks M A W.(szerk.): Peralk-Carb 2011, workshop on peralkaline rocks and carbonatites, Tübingen, 7-9.

Batki, A., Almási, E.E., Sogrik, E., Pál-Molnár, E. (2011):A Vulcano Kutatócsoport munkája a Ditrói Alkáli Masszívumban. XIII. Székelyföldi Geológus Találkozó kiadványa, Gyergyószentmiklós, Románia, 11-17.

2010

Pál-Molnár, E.,  Sogrik, E., Batki, A., Dobosi, G. (2010): Mineralogy of syenites from the Ditrău Alkaline Massif, Romania. The 20th General Meeting of the International Mineralogical Association, Budapest, Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series 6, (HU ISSN 0324-6523), 529.

Ódri, Á., Pál-Molnár, E., Batki, A. (2010): Mineralogy of nepheline syenite dykes from Ditrău Alkaline Massif, Romania. The 20th General Meeting of the International Mineralogical Association, Budapest, Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series 6,  (HU ISSN 0324-6523), 529.

Batki, A., Pál-Molnár, E. (2010): Origin of camptonites from the Ditrău Alkaline Massif, Romania. In: Ludwiniak, M., Konon, A., Zylinska, A. (szerk.): 8th Meeting of the Central European tectonic Group Studies, Kielce, 45-46.

Batki, A., Pál-Molnár, E. (2010): Mineralogy of felsic globular structures of camptonites, Ditrău Alkaline Massif, Romania. The 20th General Meeting of the International Mineralogical Association, Budapest, Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series 6, (HU ISSN 0324-6523), 6.

Batki, A., Pál-Molnár, E. (2010): Lamprofír kutatás a Ditrói Alkáli Masszívumban, I. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés, Program és absztrakt füzet, Gárdony, 31.

Batki, A., Pál-Molnár, E. (2010): Camptonites from Ditrău Alkaline Massif, Romania: Geochemistry and petrogenesis. XIX. Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, konferencia kötet, Thessaloniki, Geologica Balcanica, 39, (1-2), 40.

2009

Batki, A., Pál-Molnár, E. (2009): Calcic to sodic-calcic amphiboles of lamprophyres from the Ditrau Alkaline Massif. MITTEILUNGEN DER ÖSTERREICHISCHEN MINERALOGISCHEN GESELLSCHAFT 155, 29.

2007

Batki, A., Pál-Molnár, E. (2007): A Ditrói Alkáli Masszívum lamprofírjainak petrogenetikája nyomelem-és ritkaföldfém-tartalmuk tükrében. IX. Bányászati, Kohászati és Földtani konferencia, Buziásfürdő, 172.

2006

Batki, A., Pál-Molnár, E. (2006): Mineralogy of lamprophyres from the Ditrau Alkaline Massif, Romania, Acta Mineralogica Petrographica 5, Abstract series, 9.

Batki, A., Pál-Molnár, E. (2006): Az Orotva völgyi kamptonitok ásványkémiai vizsgálata, Ditrói Alkáli Masszívum, VIII. Székelyföldi Geológus Találkozó : Geológia és Környezetvédelem, Csíkszereda, 32-34.

2005

Batki, A., Pál-Molnár, E. (2005): Petrological aspects of alkalien lamprophyres from the northern part of the Ditrau Alkaline Massif, Romania. 5th International conference of PhD students, 430.

Batki, A., Pál-Molnár, E. (2005): Lamprofír telérek eredete a Ditrói Alkáli Masszívumban.VII. Székelyföldi Geológus Találkozó: Geológia és Környezetvédelem, Csíkszereda, 32-33.

Batki, A., Pál-Molnár, E. (2005): Az Orotva-völgyében felszínre bukkanó lamprofírok geokémiai vizsgálata (Ditrói Alkáli Masszívum). VII. Bányászati, Kohászati, Földtani Konferencia, Nagyvárad, 71-72.

2004

Batki, A., Pál-Molnár, E. (2004): Az orotva-völgyi lamprofír petrográfiai vizsgálata (Ditrói Alkáli Masszívum, Románia). VI. Bányászati, Kohászati, Földtani Konferencia, 96.

Batki, A., Pál-Molnár, E. (2004): A Ditrói Alkáli Masszívum É-i részén (Orotva-völgy) felszínre bukkanó lamprofírok petrográfiája. In: Kocsis, K., Dudich, E. (szerk): Délvidéki tájakon, Kirándulásvezető (GEO 2004, Magyar Földtudományi Szakemberek VII. Világtalálkozója, Szeged, 53.

 

Tudományos ismeretterjesztés

 

Disszertáció

 Batki, A. (2009): A Ditrói Alkáli Masszívum lamprofírjainak petrogenezise, 151 p.

Riport

 

Művészet