Publikációk

Almási Enikő Eszter

Vissza
Folyóirat cikk

2015

Almási, E.E., Batki, A., Kiss, B. (2015): Amfibolok petrogenetikai jelentősége a Ditrói alkáli masszívum ultramafikus kumulátum kőzeteiben. FÖLDTANI KÖZLÖNY 145 (3), 229-246.

Pál-Molnár, E., Batki, A., Almási, E., Kiss, B., Upton, B.G.J., Markl, G., Odling, N., Harangi, Sz. (2015): Origin of mafic and ultramafic cumulates from the Ditrau Alkaline Massif, Romania. LITHOS 239, 1-18.

Pál-Molnár, E., Batki, A., Ódri, Á., Kiss, B., Almási, E. (2015): Geochemical implications fot the magma origin of granitic rocks from the Ditrau Alkaline Massif (Eastern Carpathians, Romania). GEOLOGIA CROATICA 68:(1), 51-66.

2006

Szakáll, S., Kristály, F., Bigi, S., Papucs, A., Almási, E. (2006): High-temparature and late hydrous Ca minerals in the thermally metamorphosed limestone xenoliths from the basalt of Racosu de Jos, Persani Mts. (Romania). Rom. J. Mineral Deposits and Rom. J. Mineral, 224-227 p.

Konferenciaközlemény

2010

Almási, E., Pál-Molnár, E. (2010): Hogyan tovább? Új kutatási irányok a Ditrói Alkáli Masszívumban. In: Wanek, F., Gagyi Pálffy, A., Varga, B. (szerk) XII. Bányászati, Kohászati és Földtani konferencia kiadványa, Enyed, Románia, EMT, 112-114 p.

Könyv

 

Könyvfejezet

2016

Almási, E.E., Pál-Molnár, E., Batki, A. (2016): A Ditrói Alkáli Masszívum ultramafikus kumulátumkőzeteinek petrogenetikája. In: Unger, J., Pál-Molnár, E. (szerk.): Geoszférák 2015. A Szegedi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájának eredményei. SZTE TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet, GeoLitera,  9-35.

2015

Almási, E.E., Batki, A., Kiss, B., Heincz, A.L. (2015): A Ditrói Alkáli Masszívum ultramafikus kumulátum kőzeteinek amfiboljai. In: Pál-Molnár, E., Raucsik, B., Varga, A. (szerk): Meddig ér a takarónk? A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: VI. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés kiadványa, 23-26. (ISBN: 978-963-306-389-7).

Heincz, A.L., Kiss, B., Almási, E.E. (2015): A Ditrói Alkáli Masszívum kristályosodási körülményeinek meghatározása amfibol termobarometria segítségével. In: Pál-Molnár, E., Raucsik, B., Varga, A. (szerk): Meddig ér a takarónk? A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: VI. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés kiadványa, 64-67. (ISBN: 978-963-306-389-7).

Abstract

2015

Pál-Molnár, E., Batki, A., Almási, E., Kiss, B., Upton, B.G.J. (2015): Accumulation of early magmatic minerals: constrains on the origin and emplacement of hornblendites from the Ditrau Alkaline Massif, Romania. Acta Mineralogica Petrographica-abstract series 9, 52.

2012

Almási, E.E., Pál-Molnár, E. (2012): Hornblenditek, mint a Ditrói Alkáli Masszívum legprimitívebb kőzetei, III. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés kiadványa, Telkibánya, 3 p. 

Almási, E.E., Pál-Molnár, E., Batki, A. (2012): Mineralogy and mineral chemistry of hornblendites from Ditrău Alkaline Massif, Romania. Joint 5th Mineral Sciences in the Carpathians and 3th Central-European Mineralogical Conference, Miskolc, Hungary, Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series 7, 3 p (HU ISSN 0365-8066).

2011

Batki, A., Almási, E.E., Sogrik, E., Pál-Molnár, E. (2011):A Vulcano Kutatócsoport munkája a Ditrói Alkáli Masszívumban. XIII. Székelyföldi Geológus Találkozó kiadványa, Gyergyószentmiklós, Románia, 11-17.

Almási, E.E., Pál-Molnár, E. (2011): A Ditrói Alkáli Masszívum peridotitjainak petrogenetikája geokémiai összetételük alapján. II. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés kiadványa, Szeged, 11 p.

Pál-Molnár, E., Almási, E.E., Sogrik, E. (2011): Origin of the peridotites from Ditrău Alkaline Massif (Romania) by the mineralogy and mineral chemistry, 9th CETEG meeting, Skalsky Dvur , 57 p.

2010

Pál-Molnár, E., György, R.E., Almási, E.E., Batki, A., Sogrik, E. (2010): A Ditrói Alkáli Masszívum nefelinszienitjeinek ásványkémiai vizsgálata. XII. Székelyföldi Geológus Találkozó kiadványa, Barót, Románia, 24-25.

2006

Szakáll, S., Almási, E., Kollő, A., Sajó, I., Vezzalini, G. (2006): New data about the minerals of the cooper ore deposit at Bălan (East Carpathians) and of limestone xenolithes from basalt at Racoșul de Jos (Persani Mts.), Romania. Acta Mineralogica-Petrographica, 112 p.

Szakáll, S., Kristály, F., Bigi, S., Papucs, A., Almási, E. (2006): Mészkő xenolitokhoz kapcsolódó víztartalmú kalcium-szilikátos ásványegyüttes az alsórákosi bazaltból (Persányi-hegység, Románia). VIII. Székelyföldi Geológus Találkozó kiadványa, Csíkszereda, Románia, EMT, 78-80 p.

2005

Almási, E., Szakáll, S. (2005): Az alsórákosi bazalt üregkitöltő ásványtársulás. VII. Székelyföldi Geológus Találkozó kiadványa, Pro Geologia Egyesület, 28-29 p.

 

Tudományos ismeretterjesztés

 

Disszertáció

2015

Almási, E., E. (2015): A Ditrói Alkáli Masszívum ultramafikus kumulátum kőzeteinek petrogenetikája. SZTE, TTIK, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, Szeged, 156 p.

2008

Almási, E., E. (2008): Az alsórákosi bazalt hólyagüregeiben és xenolitjaiban lévő ásványtársulások vizsgálata, diplomadolgozat, Universitatea Babes-Bolyai, 55 p.

Riport

 

Művészet