Kutatási témák

Almási Enikő Eszter

Vissza

Saját témák

Mafikus és ultramafikus kumulátum kőzetek a Ditrói Alkáli Masszívumban

A Ditrói Alkáli Masszívum a Keleti-Kárpátok déli részén elhelyezkedő, változatos felépítésű, mezozoós alkáli magmás komplexum, keletkezése lemezen belüli környezetben, riftesedéshez köthető. Az ultramafikus kumulátumkőzetek a masszívum É-i, ÉNy-i részén,  mafikus kőzetekben (gabbrókban és a dioritokban) lencse vagy tömbök formájában jelennek meg, míg a Ny-i részen a nefelinszienit típusú kőzetekben vannak jelen. A mafikus és ultramafikus kumulátumoknak fontos szerepük van a magmák eredetének és fejlődésének feltárásában, míg az amfibol-gazdag kumulátumoknak a szerepe különösen jelentős, ugyanis kulcs szerepük lehet a magmás differenciáció során mind a kémiai összetétel, mind a magma illó tartalmának alakulásában. A kutatás során az ultramafikus kumulátum kőzeteinek petrográfiai, geokémiai, ásványkémiai, petrogenetikai összegezése történik, valamint az ultramafikus kumulátum kőzetek masszívumban betöltött szerepének tisztázása.


Kapcsolódó témák

Alkáli magmás kőzetek petrogenezise

Alkáli magmás kőzetek geokémiája (Ditrói Alkáli Masszívum)

Amfibolok a Ditrói Alkáli Masszívum kőzeteiben

A kutatási téma magába foglalja  az alkáli magmás rendszerekben kristályosodó amfibolok geokémiai keletkezési körülményeinek (nyomás, hőmérséklet) meghatározását, illetve amfibol termobarometria segítségével történő magmatározó modellezését.  

A Ditrói Alkáli Masszívum klinopiroxénjeinek vizsgálata

A masszívum különböző kőzeteiben megjelenő klinopiroxén kristályok részletes szöveti, zónássági és kémiai elemzése, annak érdekében, hogy megismerjük a magmás rendszer működésében részt vett különböző olvadékokat, azok jellemzőit és forrásrégióját, valamint feltárjuk a magmás fejlődéstörténetét, kapcsolatát és a nyílt rendszerű petrogenetikai folyamatokat.

Mafikus és ultramafikus kumulátum kőzetek a Ditrói Alkáli Masszívumban

A Ditrói Alkáli Masszívum a Keleti-Kárpátok déli részén elhelyezkedő, változatos felépítésű, mezozoós alkáli magmás komplexum, keletkezése lemezen belüli környezetben, riftesedéshez köthető. Az ultramafikus kumulátumkőzetek a masszívum É-i, ÉNy-i részén,  mafikus kőzetekben (gabbrókban és a dioritokban) lencse vagy tömbök formájában jelennek meg, míg a Ny-i részen a nefelinszienit típusú kőzetekben vannak jelen. A mafikus és ultramafikus kumulátumoknak fontos szerepük van a magmák eredetének és fejlődésének feltárásában, míg az amfibol-gazdag kumulátumoknak a szerepe különösen jelentős, ugyanis kulcs szerepük lehet a magmás differenciáció során mind a kémiai összetétel, mind a magma illó tartalmának alakulásában. A kutatás során az ultramafikus kumulátum kőzeteinek petrográfiai, geokémiai, ásványkémiai, petrogenetikai összegezése történik, valamint az ultramafikus kumulátum kőzetek masszívumban betöltött szerepének tisztázása.

Magmakeveredési folyamatok a Ditrói Alkáli Masszívumban

A kutatás célja a magmatározóban — két vagy több magma keveredése során — lejátszódó mixing és mingling  folyamatok kutatása, a folyamatok során létrejövő szerkezetek makroszkópos és mikroszkópos vizsgálata, geokémiai valamint a keveredés bizonyítékainak feltárása.

Alkáli magmatizmus telérfázisai a Ditrói Alkáli Masszívumban

A Ditrói Alkáli Masszívum teljes területén felszínre bukkannak lamprofír, tinguait, nefelinszienit és alkáliföldpát szienit telérek, amelyek hornblenditet, dioritot, szienitet, nefelinszienitet és gránitot járnak át. A telérek vastagsága néhány cm-től 2 m-ig is terjedhet, kontaktzónájuk a mellékkőzettel általában éles. A kutatás magába foglalja a telérfázisok ásványtani, kőzettani és geokémiai vizsgálatát, ami fényt derít a masszívum telérfázisai és mellékkőzeteik közötti genetikai kapcsolatokra, az alkáli magmás tevékenység kezdeti szakaszára és a késő magmás folyamatokra egyaránt.

Bazaltos (bazanitos) és foidszienites, alkáliszienites, valamint alkáligránitos magmás rendszerek kapcsolata