Kutatási témák

Walter Heléna

Vissza

Saját témák

Alkáli magmás folyamatokhoz köthető telérkitöltő fázisok genetikai vizsgálata

A kutatás célja a Ditrói Alkáli Masszívum északi területén feltárt ritkaföldfém-tartalmú telérfázisoknak a vizsgálata, a telérkitöltő fázisok és a ritkaföldfém-hordozó ásványoknak az azonosítása. Ezen kívül a vizsgálatok során  fluidzárványok segítségével rekonstruáljuk az utómagmás és hidrotermás eredetű telérek fejlődéstörténetét. Fontos cél ezen felül a telérfázisok fejlődési korának meghatározása az arra alkalmas ásványfázisokból.

Ca-Al-gazdag zárványok (CAI) vizsgálata szenes kondritokban

A szenes kondritok egyik fontos összetevője a Ca-Al-gazdag zárványok, melyekről azt gondoljuk, hogy ezek az objektumok  elsőként keletkeztek (kondenzálódtak) a Naprendszer kialakulásakor. A Ca-Al-gazdag zárványok ásványtani és geokémiai vizsgálatával képet kaphatunk a születőben lévő Naprendszerben uralkodó körülményekről (pl. hőmérséklet, elemeloszlás), a keletkezés utáni eseményekről (beágyazódás utáni átalakulások).

 


Kapcsolódó témák

Hidrotermás fluidumok kőzet átalakító hatásainak komplex vizsgálata a Tisza-Dácia egységben

A kutatás döntően két területre koncentrál. A dél-dunántúlon, a kutatás kiterjed az alaphegységi illetve paleozoos képződményekben megfigyelhető ásványos érkitöltések és az azokat létrehozó fluidumok mellékkőzet átalakító hatásainak részletes petrográfiai, geokémiai és mikrotermometriai vizsgálatára, valamint az egyes képződmények közötti paleohidrológiai kapcsolatok tisztázására. A Ditrói Alkáli Masszívum területén a kutatás központjában a posztmagmás hidrotermás telérfázisok képződési nyomás-hőmérséklet viszonyainak, valamint a szülőoldatok más fizikai-kémiai paramétereinek meghatározása állnak.

Kondrit meteoritok ásvány kőzettani és geokémiai vizsgálata

A kutatás fő profilját a CV3 típusú szenes kondritok vízbázisú fluidumok hatására bekövetkező extraterresztriális környezetben végbemenő átalakulások képezik. A szenes kondritokban található kondrumok és Ca- Al-gazdag zárványok kulcsfontosságú információkat hordoznak a Naprendszer kialakulásával és fejlődésével kapcsolatban, valamint fontos indikátorai a víz egykori jelenlétének és szerepének a Naprendszer történetének korai szakaszában. Fontos kutatási irányvonalat képvisel továbbá a rendes kondritokban megfigyelhető sokk olvadék erek/zsebek és más sokk metamorf átalakulások vizsgálata.