Kutatási témák

Mészáros Előd

Vissza

Saját témák

A Szalatnaki Agyagpala Formáció komplex vizsgálata a Horváthertelendi- és a Szalatnaki-egységben

A takaróroncsként értelmezett előfordulási helyein a Mecsek északi előterében a Szalatnaki Agyagpala Formáció szilur tengeri ősmaradvány-együttest tartalmaz. Az egykori leírások először terrigén durvatörmelékes összletként (konglomerátum), majd a kavicsok összetétele és szöveti bélyegei alapján piroklasztikus összletként (vulkáni agglomerátum) határozták meg. A téma fő feladata egyrészt a Szalatnaki-egységben, másrészt a Horváthertelendi-egységben mélyfúrások által feltárt képződmények részletes kőzettani és szerkezetföldtani (döntően mikroszerkezeti) vizsgálata a korábban készült vékonycsiszolatok, illetve archivált fúrómagminták alapján. A kőzetet ért maximális metamorfózis jellemzése elsősorban a szenes anyag Raman spektroszkópos termometriai vizsgálatára, valamint rétegszilikátok röntgen-pordiffrakciós vizsgálatára épül a kutatásban.

A Szalatnaki Agyagpala Formációba nyomult szienitoid telérkőzetek kőzettani reambulációja

A munka célja a Mecsek északi előterébe mélyült Szalatnak-3 és Szalatnak-4 fúrásokból ismert szienitoid telérkőzetek részletes kőzettani és geokémiai vizsgálata és geokronológiája. A képződmény rétegtani helyzete folytán fontos információkkal szolgálhat a Tiszai-főegység fejlődéstörténeti kapcsolatairól.

Az Üllés-Forráskút térség metamorf aljzatában megjelenő metapegmatit-milonit kőzetek részletes mikrotektonikai vizsgálata és korrelációja a Dorozsmai Komplexum metapegmatit képződményeivel

A Dorozsma-54 fúrásból kis vastagságban ismert metapegmatit milonitként azonosított felzikus képződményekhez nagyon hasonló kifejlődésű kőzetek azonosíthatóak számos fúrásból az Üllés-Forráskút terület metamorf aljzatában. Ezek a kis vastagságú, azonban nagyon speciális kőzettípus nagyon jelentős a Dorozsmai Komplexum elterjedési területének lehatárolásában, valamint primitív ásványos összetételének ellenére jelentős információkat hordoz a terület deformációtörténetéről. 

A Ditrói Alkáli Masszívumban megjelenő nefelinszienit telérkőzetek (tinguait) kőzettani vizsgálata

A kutatás célja a Ditrói Alkáli Masszívumban megjelenő, több kőzettípust átszelő mikrokristályos szövetű nefelinszienit telérkőzetek (tinguait), továbbá a hozzájuk szorosan kapcsolódó mafikus (ijolit) kőzetzárványok kőzettani vizsgálata.


Kapcsolódó témák