Publikációk

Raucsikné Varga Andrea

Vissza
Folyóirat cikk

2017

Garaguly, I., Raucsik, B., Varga, A., Schubert, F. (2017): Középső-triász dolomitok képződésének története és töréses deformációja a Szegedi-medence területén. FÖLDTANI KÖZLÖNY 147:(1) pp. 39-60. (2017)

Müller, T., Price, G.D., Bajnai, D., Nyerges, A., Kesjár, D., Raucsik, B., Varga, A., Judik, K., Fekete, J., May, Z., Pálfy, J. (2017): New multiproxy record of the Jenkyns Event (also know as the Toarcian Oceanic Anoxic Event) from the Mecsek Mountains (Hungary): Differences, duration and drivers. SEDIMENTOLOGY 64:(1), 66-86.

Varga, A., Baranyi, V., Raucsik, B., Schubert, F. (2017): Az Endrődi Formáció kőzettani és palinológiai vizsgálata a Hódmezővásárhely–I fúrásban (Makói-árok) — őskörnyezeti és diagenezis-történeti értékelés. FÖLDTANI KÖZLÖNY 147:(1) pp. 61-84. (2017)

Varga, A., Raucsik, B., Szakmány, Gy. (2017): Origin of natural arsenic and antimony contents in the Permian to Lower Triassic siliciclastic rocks of the Western Mecsek Mountains, SW Hungary. CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 12:(1),5-12.

2016

Mészáros, E., Raucsik, B., Varga, A., Schubert, F. (2016): Kisfokú, közepes nyomású regionális metamorfózis nyomai a Horváthertelend-1 fúrás metapelites összletében: mikroszöveti és termobarometriai bizonyítékok. FÖLDTANI KÖZLÖNY 146:(3), 207-222.

Szemerédi, M., Varga, A., Lukács, R., Pál-Molnár, E. (2016): a Gyűrűfűi Riolit Formáció kőzettani vizsgálata a felszíni előfordulások alapján (Nyugati-Mecsek). FÖLDTANI KÖZLÖNY 146:(4), 335-354.

2015

Hidas, T., Varga, A., Pál-Molnár, E. (2015): A Gyűrűfűi Riolit kőzetmintáinak vizsgálata a Mecseki Ércbányászati Vállalat “Vulkanitok, etalon kollekció” csiszolatgyűjteményének felhasználásával: nyugat-mecseki preparátumok. FÖLDTANI KÖZLÖNY 145:(1), 3-22.

Mészáros, E., Varga, A., Schubert, F., Máthé, Z. (2015): A Horváthertelend-1 fúrásban feltárt paleozoos finomtörmelékes képződmény archív vékonycsiszolatainak kőzettani vizsgálati eredményei (Nyugat-Mecsek). FÖLDTANI KÖZLÖNY, 145:(3), 215-228.

2014

Újvári, G., Varga, A., Raucsik, B., Kovács, J. (2014): The Paks loess-paleosol sequence: A record of chemical weathering and provenance for the last 800ka in the mid-Carpathian Basin. QUATERNARY INTERNATIONAL 319, 22-37.

Varga, A., Raucsik, B., Szakmány, Gy. (2014): Az alsó-permi Korpádi Homokkő Formáció törmelékes kőzeteinek ásványtani és kőzettani jellemzői a Túrony-1 fúrásban (Szlavóniai-Drávai-terrénum). FÖLDTANI KÖZLÖNY 144:(4), 211-230.

Varga, A., Raucsik, B. (2014): Pedogenic calcrete records in Southern Transdanubia, Hungary: A brief review with paleoenvironmental and paleogeographic implications. CENTRAL EUROPEAN GEOLOGY 57:(2), 137-150.

2013

Kovács, J., Raucsik, B., Varga, A., Újvári, G., Varga, Gy., Ottner, F. (2013): Clay mineralogy and red clay deposits from the central Carpathian Basin (Hungary): Implication for Plio-Pleistocene chemical weathering and paleoclimate. TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES 22:(3), 414-426.

2012

Máthé, Z., Varga, A. (2012): “Ízesítő” a permi Bodai Agyagkő Formáció őskörnyezeti rekonstrukciójához: kősó utáni pszeudomorfózák a BAT-4 fúrás agyagkőmintáiban. FÖLDTANI KÖZLÖNY 142:(2), 201-204.

Újvári, G., Varga, A., Ramos, F.C., Kovács, J., Németh, T., Stevens, T. (2012): Evaluating the use of clay mineralogy, Sr-Nd isotopes and zircon U-Pb ages in tracking dust provenance: An example from loess of the Carpathian Basin. CHEMICAL GEOLOGY 304-305, 83-96.

Varga, A., Raucsik, B., Szakmány, Gy. (2012): On possible origin of background contents of heavy metals and metalloids in the subsurface Pennsylvanian Téseny metasandstones, SW Hungary. CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 7:(3), 211-218.

Varga, A., Raucsik, B.Bajnóczi, B. (2012): Nodular calcrete from the Lower Permian Korpád Sandstone Formation (borehole Dinnyeberki 9015, Mecsek Mts, Hungary) and its paleoenvironmental significance.  FÖLDTANI KÖZLÖNY 142:(4), 375-378.

Varga, A., Újvári, G., Kovács, J. (2012): Cirkon egykristály U-Pb korok a danitzpusztai pannóniai homokból: közvetett bizonyítékok az aljzatot alkotó metamorfitok kevert prevariszkuszi protolitjaira. FÖLDTANI KÖZLÖNY 142:(1), 95-98.

2011

Rostási, Á., Raucsik, B., Varga, A. (2011): Palaeoenvironmental controls on the clay mineralogy of Carnian sections from the Transdanubian Range (Hungary). PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY 300: (1-4), 101-112.

Varga, A., Újvári, G., Raucsik, B. (2011): Tectonic versus climatic control on the evolution of a loess-paleosol sequence at Beremend, Hungary: An integrated approach based on paleoecological, clay mineralogical, and geochemical data. QUATERNARY INTERNATIONAL 240:(1-2), 71-86.

Varga, A. (2011): Bizonytalan korú paleotalajra (kalkrít) utaló mikromorfológiai bélyegek a Vasasi Márga Formáció kőzeteiben (Zsibrik és Ófalu közötti terület, Mecsek). FÖLDTANI KÖZLÖNY 141:(1), 89-92.

2009

Varga, A., Mikes, T., Raucsik, B. (2009): A mecseki toarci feketepala Réka-völgyi szelvényének előzetes petrográfiai és nehézásvány-vizsgálati eredményei. FÖLDTANI KÖZLÖNY 139:(1), 33-54.

2008

Raucsik, B., Varga, A. (2008): Climato-environmental controls on clay mineralogy of the Hettangian-Bajocian succession of the Mecsek Mountains, Hungary: an evidence for extreme continental weathering during the early Toarcian oceanic anoxic event. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY 265:(1-2), 1-13.

Raucsik, B., Varga, A. (2008): Az alsó-toarci feketepala Réka-völgyi szelvényének ásványtani jellemzése (Óbányai Aleurolit Formáció, Mecsek-hegység): őséghajlattani következtetések. FÖLDTANI KÖZLÖNY 138:(2), 133-146.

Újvári, G., Varga, A., Balogh-Brunstad, Zs. (2008): Origin, weathering, and geochemical composition of loess in southwestern Hungary. QUATERNARY RESEARCH 69

Varga, A., Raucsik, B., Kovács Kis, V., Szakmány, Gy. (2008): A felső-paleozoikum Turonyi Formáció (Szlavóniai-Drávai terrénum) pelites kőzeteinek ásványtani és kőzettani jellemzői. FÖLDTANI KÖZLÖNY 138:(1), 5-20.

2007

Varga, A., Raucsik, B., Hartyáni, Zs., Szakmány, Gy. (2007): Paleoweathering conditions of Upper Carboniferous siliciclastic rocks of SW Hungary. CENTRAL EUROPEAN GEOLOGY 50:(1), 3-18.

Varga, A., Raucsik, B., Hámorné Vidó, M., Rostási, Á. (2007): Az Óbányai Aleurolit Formáció fekete palájának izotópgeokémiai és szénhidrogéngenetikai jellemzése. FÖLDTANI KÖZLÖNY 137:(4), 449-472.

2006

Raucsik, B., Varga, A., Peterdi, A. (2006): A Rezi Rzt-1 fúrás felső-triász képződményeinek szervetlen geokémiai jellemzői (Kösseni Formáció, Keszthelyi-hegység): őskörnyezeti tanulmány. FÖLDTANI KÖZLÖNY 136:(4), 465-485.

Varga, A., Raucsik, B., Szakmány, Gy., Máthé, Z. (2006): A Bodai Aleurolit Formáció törmelékes kőzettípusainak ásványtani, kőzettani és geokémiai jellemzői. FÖLDTANI KÖZLÖNY 136:(2), 201-231.

2005

R. Varga, A., Szakmány, Gy., Raucsik, B., Máthé, Z. (2005): Chemical composition, provenance and early diagenetic processes of playa lake deposits from the Boda Siltstone Formation (Upper Permian), SW Hungary. ACTA GEOLOGICA HUNGARICA 48:(1), 49-58.

Raucsik, B., Horváth, H., R. Varga, A. (2005): A Sándorhegyi Formáció szervetlen geokémiai vizsgálatának eredményei (Pécselyi Tagozat, Nosztori-völgy). FÖLDTANI KÖZLÖNY 135:(4) 545-569.

Varga, A. R. (2005): Az őskörnyezeti viszonyok jellemzése a törmelékes üledékes kőzetek kémiai összetétele alapján. FÖLDTANI KÖZLÖNY 135:(3), 433-458.

2004

R. Varga, A., Raucsik, B., Szakmány, Gy. (2004): A Siklósbodony Sb-1 mélyfúrás feltételezett karbon-perm határképződményeinek ásványtani, kőzettani és geokémiai jellemzői. FÖLDTANI KÖZLÖNY 134:(3), 321-343.

R. Varga, A., Szakmány, G. (2004): Geochemistry and provenance of the Upper Carboniferous sandstone from borehole Diósviszló-3 (Téseny Sandstone Formation, SW Hungary). ACTA MINERALOGICA PETROGRAPHICA 45:(2), 7-14.

R. Varga, A., Raucsik, B., Kedves, M. (2004): A dél-dunántúli eocén (paleogén) képződmények lehordási területének meghatározása – I. Ásványtani, kőzettani és palinológiai vizsgálati eredmények. FÖLDTANI KÖZLÖNY 134:(2), 175-200.

2003

R. Varga, A., Szakmány, Gy., Józsa, S., Máthé, Z. (2003): Petrology and geochemistry of Upper Carboniferous siliciclastic rocks (Téseny Sandstone Formation) from the Slavonian-Drava Unit (Tisza Megaunit, S. Hungary) – summarized results. ACTA GEOLOGICA HUNGARICA 45:(1), 95-11

Raucsik, B., R. Varga, A. (2003): A Kecskeháti Mészkő Formáció mikrofáciese és képződési környezete. FÖLDTANI KÖZLÖNY 133:(2), 287-291.

2002

Varga, A., Szakmány, Gy., Raucsik, B. (2002): Micromorphology and mineralogy of the Eocene calcrete gravel from the Mecsek Mountains (S Hungary). ACTA GEOLOGICA  HUNGARICA 45:(3), 287-299.

Varga, A., Szakmány, Gy., Raucsik, B., Kedves, M., Józsa, S. (2002): Eocén calcrete kavicsok a nyugat-mecseki miocén konglomerátumból. FÖLDTANI KÖZLÖNY 132:(1), 57-82.

Varga, A., Raucsik, B., Szakmány, Gy., Hartyáni, Zs., Szilágyi, V., Horváth, T. (2002): Mállási indexek összehasonlítása: a kémiai mállás hatása törmelékes kőzetek ásványos összetételére. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT – KÉMIAI KÖZLEMÉNYEK 108:(9), 387-396.

2001

Varga, A., Szakmány, Gy., Józsa, S., Máthé, Z. (2001): A nyugat-mecseki alsó-miocén konglomerátum karbon homokkő kavicsainak és a Tésenyi Homokkő Formáció képződményeinek petrográfiai és geokémiai összehasonlítása. FÖLDTANI KÖZLÖNY 131:(1-2), 11-36.

Konferenciaközlemény

2016

Garaguly, I., Varga, A., Raucsik, B., Schubert, F., Czuppon, Gy., Halász-Szabó, K. (2016): Mélybetemetődési és telogenetikus átalakulások nyomai a Szegedi Dolomit Formációban. In: Benkó Zs. (szerk.): Itt az idő! kőzettani és geokémiai folyamatok és azok geokronológiai változásai: 7. Kőzettani és Geokémiai vándorgyűlés. Debrecen: MTA ATOMKI, 15-18. (ISBN:978-963-8321-52-7)

Mészáros, E., Raucsik, B., Benkó, Zs., Varga, A., Schubert, F. (2016): A Horváthertelendi-egység agyagpala képződményeinek mikrotektonikai és termobarometriai vizsgálata a Horváthertelend-1 fúrás rétegsorán. In: Benkó Zs. (szerk.): Itt az idő! kőzettani és geokémiai folyamatok és azok geokronológiai változásai: 7. Kőzettani és Geokémiai vándorgyűlés. Debrecen: MTA ATOMKI, 61-64. (ISBN:978-963-8321-52-7)

Szemerédi, M., Varga, A., Lukács, R., Pál-Molnár, E. (2016): A Gyűrűfűi Riolit formáció kőzeteinek komplex vizsgálata a Szava-1 és a Vokány-2 mélyfúrásokban, In: Benkó Zs. (szerk.): Itt az idő! kőzettani és geokémiai folyamatok és azok geokronológiai változásai: 7. Kőzettani és Geokémiai vándorgyűlés. Debrecen: MTA ATOMKI, 91-94. (ISBN:978-963-8321-52-7)

2015

Fiser-Nagy, Á., Mészáros, E., Varga, A., M Tóth, T., Schubert, F. (2015): Az Ásotthalom környéki metamorf aljzat kőzettani felépítése és átalakulási folyamatai. In: Pál-Molnár, E., Raucsik, B., Varga, A. (szerk): Meddig ér a takarónk? A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: VI. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés kiadványa, 47-50. (ISBN: 978-963-306-389-7).

Máthé, Z., Varga, A. (2015): Késő-permi éghajlat a Mecseki egységben a Bodai Agyagkő Formáció (BAF) ásvány-kőzettani és szöveti jellegei alapján.In: Dályay, V., Sámson, M. (szerk): Tisia Konferencia. Pécs, 58-62.(ISBN:978-963-8221-56-8)

Mészáros, E., Varga, A., Schubert, F., Máthé, Z. (2015): A Horváthertelend-1 fúrás paleozoos képződményeinek ásvány-kőzettani és mikroszerkezeti vizsgálata. In: Dályay, V., Sámson, M. (szerk): Tisia Konferencia. Pécs, 63-66.(ISBN:978-963-8221-56-8)

Raucsik, B., Varga, A. (2015): A Szegedi Dolomit Formáció kőzettípusainak összehasonlítása a Papuk-hegységi középső-triász dolomittal. In: Dályay, V., Sámson, M. (szerk): Tisia Konferencia. Pécs, 54-57.(ISBN:978-963-8221-56-8)

Varga, A., Pál-Molnár, E., Raucsik, B., Schubert, F., Garaguly, I., Lukács, R., Kiss, B. (2015): A dél-alföldi permo-mezozoos képződmények: a diagenezis-történet jellemzése és előzetes regionális korreláció kőzettani és geokémiai eredmények alapján. In: Dályay, V., Sámson, M. (szerk): Tisia Konferencia 17-20.

2013

Varga, A., Dabi, G., Raucsik, B., Bajnóczi, B., Schubert, F., Pál-Molnár, E., Hidasi, T. (2013): Késő-variszkuszi üledékképződési környezetek rekonstrukciója a Dél-Dunántúlon: a Korpádi Homokkő, a Gyűrűfűi Riolit és a Cserdi Konglomerátum. Formációk kapcsolatrendszere. In: Dályay, V., Sámson, M., Hámos, G. (szerk.) IV. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés kiadványa, 7-11.

Könyv

2015

Pál-Molnár, E., Raucsik, B., Varga, A. (szerk): Meddig ér a takarónk? A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: VI. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés kiadványa, 149 p. (ISBN: 978-963-306-389-7).

Könyvfejezet

2015

Raucsik, B., Varga, A. (2015): Meddig ér a takarónk? – Terepbejárás a Maros völgyében. In: Pál-Molnár, E., Raucsik, B., Varga, A. (szerk.): Meddig ér a takarónk: A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: 6. Kőzettani és Geokémiai vándorgyűlés. Ópálos (Paulis, Románia), 89-92. (ISBN: 978-963-306-389-7)

2009

Varga, A., Raucsik, B. (2009): Metaüledékes képződmények a Tiszai-egység aljzatában: a felső-paleozoikumu Túronyi Formáció (Szlavóniai-Drávai-terrénum). In: M. Tóth, T. (szerk.): Magmás és metamorf képződmények a Tiszai Egységben. Szeged: Geolitera, 177-192. (ISBN:978-963-482-978-2)

2007

Varga, A., Szakmány, Gy., Árgyelán, T., Józsa, S., Raucsik, B., Máthé, Z. (2007): Complex examination of the Upper Paleozoic siliciclastic rocks from southern Transdanibia, SW Hungary – Mineralogical, petrographic, and geocjemical study. In: Arribasm J., Critelli, S., Johnsson, M.J. (eds.): Sedimentary Provenance and Petrogenesis: Perspectives from Petrography and Geochemistry. Boulder: Geological Society of America, GSA Special Paper, 420, 221-240. (ISBN:13 978-0-8137-2420-1)

Abstract

 2016

Garaguly, I., Varga, A., Schubert, F., Raucsik, B., Czuppon, Gy., Halász-Szabó, K. (2016): Saddle dolomite as a record of open geochemical system during diagenesis of Middle Triassic carbonatesm Southest Hungary. In: Tomás, S., Christ, N., Mutti, M. (Eds.): Dolomieu Conference on Carbonate Platforms and Dolomite, 58-59.

Mészáros, E., Raucsik, B., Varga, A., Schubert, F. (2016): Low-grade, medium pressure regional metamorphism of the pelitic succession in the Horváthertelend Unit: microstructural and thermobarometric evidences (NW foreland of the Mecsek Mts., Hungary). In: Valúchová, J. (szerk.): 8th Mid-European Clay Conference (MECC 2016): Book of Abstracts, 180.

Papp, N., Varga, A., Mészáros, E., Raucsik, B. (2016): Petrográfiai vizsgálatok alkalmazása márványok vizsgálata során: megfigyelések a dorozsmai márványon. In: Benkó Zs. (szerk.): Itt az idő! kőzettani és geokémiai folyamatok és azok geokronológiai változásai: 7. Kőzettani és Geokémiai vándorgyűlés. Debrecen: MTA ATOMKI, 73. (ISBN:978-963-8321-52-7)

Raucsik, B., Varga, A., Mészáros, E., Szemerédi, M. (2016): Very low-grade metamorphism of the Cisuralian basement formation (Korpád Sandstone, Gyűrűfű Rhyolite) near Kelebia, Békés-Codru Unit, Hungary. In: Valúchová, J. (szerk.): 8th Mid-European Clay Conference (MECC 2016): Book of Abstracts, 181.

2015

Garaguly, I., Raucsik, B., Varga, A., Schubert, F. (2015): A Szegedi-medence triász karbonátkőzeteinek vizsgálati eredményei. In: Pál-Molnár, E., Raucsik, B., Varga, A. (szerk.): Meddig ér a takarónk: A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: 6. Kőzettani és Geokémiai vándorgyűlés. Ópálos (Paulis, Románia), 51. (ISBN: 978-963-306-389-7)

Szemerédi, M., Varga, A., Lukács, R., Schubert, F., Pál-Molnár, E. (2015): Cirkon vizsgálatok a Gyűrűfűi Riolit Formáció felszíni feltárásainak kőzetanyagából ( Nyugat-Mecsek): In: Pál-Molnár, E., Raucsik, B., Varga, A. (szerk): Meddig ér a takarónk? A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: VI. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés kiadványa, 110.  (ISBN: 978-963-306-389-7)

2014

Apró, M., Schubert, F., Varga, A. (2014): A kompakciós és deformációs szalagok jelentősége homokkövekben a pannóniai Szolnoki Homokkő Formáció példáján. In: Pál-Molnár, E., Harangi, Sz. (szerk.) Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig: 5. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés. Révfülöp, 8. (ISBN: 978-963-482-997-3)

Garaguly, I., Schubert, F., Varga, A. (2014): A Szegedi Dolomit Formáció kőzeteinek repedéscementáció vozsgálata Üllés térségében. In: Pál-Molnár, E., Harangi, Sz. (szerk.) Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig: 5. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés. Révfülöp, 33. (ISBN: 978-963-482-997-3)

Mészáros, E., Varga, A., Schubert, F., Máthé, Z. (2014): A Horváthertelend-1 fúrás paleozoos rétegsorának jelentősége a Nyugat-Mecsek földtani felépítésének pontosításában. In: Pál-Molnár, E., Harangi, Sz. (szerk.) Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig: 5. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés. Révfülöp, 064. (ISBN: 978-963-482-997-3)

Podobni, A., Varga, A., Raucsik, B., Kovács, J. (2014): Preliminary biomarker results of the Lower Jurassic black shale from Hungary, and paleoenvironmental implication. BULETINI I SCKENCAVE GJEOLOGJIKE 50:(2), 226.

Szemerédi, M., Varga, A., Lukács, R. (2014): A Gyűrűfűi Riolit Formáció kőzettani jellemzése a Gyűrűfű és Dinnyeberki közötti felszíni feltárások alapján. In: Pál-Molnár, E., Harangi, Sz. (szerk.): Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig, 5. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés kiadványa, 84. (ISBN:978-963-482-997-3)

Tóth, F., Raucsik, B., Varga, A. (2014): Agyagásványtani átalakulások revíziója a Makói-árokban (Endrődi Formáció). In: Pál-Molnár, E., Harangi, Sz. (szerk.) Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig: 5. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés, 94. (ISBN: 978-963-482-997-3)

2013

Hidasi, T., Varga, A., Pál-Molnár, E. (2013): A Gyűrűfűi Riolit Formáció kőzetmintáinak vizsgálata a Mecseki Ércbányászati Vállalat ” Vulkanitok, etalon kollekció” csiszolatgyűjteményének felhasználásával. In: Dályay, V., Sámson, M., Hámos, G. (szerk.): V. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés Kiadványa, Orfű, 123. (ISBN:978-963-8221-52-0)

Hidasi, T., Varga, A., Pál-Molnár, E. (2013): A Gyűrűfűi Riolit Formáció kőzetmintáinak vizsgálata a Mecsekérc Zrt. csiszolatgyűjteményének felhasználásával. In: Kovács, A. (szerk.): XV. Székelyföldi Geológus Találkozó konferencia kiadványa, 37-39.

Mészáros, E., Varga, A., Schubert, F., M. Tóth, T. (2013): A Szalatnaki Agyagpala Formáció kőzettani vizsgálata a Horváthertelend-1 fúrásban. In: Dályay, V., Sámson, M., Hámos, G. (szerk.): V. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés Kiadványa, Orfű, 128. (ISBN:978-963-8221-52-0)

Tóth, F., Varga, A., Raucsik, B. (2013): Agyagásványtani és petrográfiai vizsgálatok új szemléletű értelmezése a Makói-árok túlnyomásos zónáiból (Endrődi Formáció, Pannon-medence, Magyarország). In: Kovács, A. (szerk.): XV. Székelyföldi Geológus Találkozó konferencia kiadványa, 74-75.

2012

Kovács, J., Raucsik, B., Varga, A., Újvári, G., Varga, Gy., Ottner, F., Wriessnig, K. (2012): Stepwise climate change recorded in Plio/Pleistocene paleosols from Hungary. GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS  14, 1.

Máthé, Z., Varga, A., Szakmány, G. (2012): Eltűnt evaporitok nyomában: a Bodai Agyagkő Formáció ásvány-kőzettani jellegei a mikroszöveti megfigyelések tükrében. In: III. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Telkibánya, 19.

Raucsik, B., Varga, A., Kovács, J., Udvardi, B., Kovács, I., Újvári, G., Mihály, J. (2012): Clay Mineralogy of Quaternary loess-paleosol sections at Beremend and Paks, Hungary.: A comparative study. In: Fehér, B. (eds.): Joint 5th Mineral Sciences in the Carpathians and 3th Central-European Mineralogical Conference, Miskolc, Hungary, Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series 7, 117. (HU ISSN 0365-8066)

Varga, A., Dabi, G., Bajnóczi, B. (2012): Initial results of textural and fluid inclusion analyses of Gyűrűfű Rhyolite Formation (Permian, SW Hungary). In: Fehér, B. (eds.): Joint 5th Mineral Sciences in the Carpathians and 3th Central-European Mineralogical Conference, Miskolc, Hungary, Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series 7, 145. (HU ISSN 0365-8066)

 

Tudományos ismeretterjesztés

Raucsikné Varga, A. (2012): Kalandtúra a mikroszkópon át: Homokból homokkő. ÉLET ÉS TUDOMÁNY 67:(15), 468-470.

Disszertáció

Varga, A. (2009): A dél-dunántúli paleozoos-alsó-triász sziliciklasztos kőzetek kőzettani és geokémiai vizsgálatának eredményei, PhD értekezés, ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék, Budapest, 150 p.

Varga, A. (2002): A dél-dunántúli felső-karbon homokkövek kőzettani és geokémiai vizsgálatának eredményei. Diplomadolgozat, ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék, Budapest, 104 p.

Varga, A.B. (1998): A Hetvehelyi Dolomit Formáció dolomitosodási folyamatainak vizsgálata (Mecsek helység). Szakdolgozat, JATE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, Szeged, 59 p.

Varga, A. B. (1997): A kalcit Mg-metaszomatózisa fosszilis mészkövekben. Szakdolgozat, JATE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, Szeged, 59 p

Riport

2014

Varga A., Raucsik, B., Garaguly, I., Halász-Szabó, K., Schubert, F. (2014): A Szegedi-medence és közvetlen környezetének diagenezis-történet és mikrotektonikai vizsgálata 1-52. “Unconventional és alacsony áteresztőképességű CH tárolók művelése- A Szegedi-medence és közvetlen környezetének diagenezis-történet és mikrotektonikai vizsgálata” projekt, projektszám: UX7315.28.41/95, Kutatási jelentés (1. részjelentés), Szeged.

Varga, A., Garaguly, I., Schubert, F., Raucsik, B., Halász-Szabó, K., Dabi, G. (2014): A Szegedi-medence és közvetlen környezetének diagenezis-történet és mikrotektonikai vizsgálata (Üllési mintaterület) 112 p. Unconventional és alacsony áteresztőképességű CH tárolók művelése- A Szegedi-medence és közvetlen környezetének diagenezis-történet és mikrotektonikai vizsgálata” projekt, projektszám: UX7315.28.41/95, kutatási zárójelentés.

2013

M.Tóth, T., Varga, A., Raucsik, B., Schubert, F., Szanyi, J., Tóth, F., Puskás, R., Kun, É., Vásárhelyi, B., Földes, t. (2013): a Hód-I. fúrás (Endrődi Formáció) kiválasztott magmintáinak vizsgálata. 148 p. ” A Hód-I. sz. fúrás mintáinak komplex kőzettani értelmezése diffúziós mérések értelmezése céljából” projekt, kutatási zórójelentés.

 

Művészet