Publikációk

Raucsik Béla

Vissza
Folyóirat cikk

2017

Garaguly, I., Raucsik, B., Varga, A., Schubert, F. (2017): Középső-triász dolomitok képződésének története és töréses deformációja a Szegedi-medence területén. FÖLDTANI KÖZLÖNY 147:(1) pp. 39-60. (2017)

Gál, N., M.Tóth, T., Raucsik, B., Földes, T., Farsang, A. (2017): Effects of inland excess water on bulk density and clay mineralogy of a chernozem soil using XRCT and XRDP techniques. CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 12:(1), 189-196.

Müller, T., Price, G.D., Bajnai, D., Nyerges, A., Kesjár, D., Raucsik, B., Varga, A., Judik, K., Fekete, J., May, Z., Pálfy, J. (2017): New multiproxy record of the Jenkyns Event (also known as the Toarcian Oceanic Anoxic Event) from the Mecsek Mountains (Hungary): Differences, duration and drivers. SEDIMENTOLOGY 64:(1), 66-86.

Varga, A., Baranyi, V., Raucsik, B., Schubert, F. (2017): Az Endrődi Formáció kőzettani és palinológiai vizsgálata a Hódmezővásárhely–I fúrásban (Makói-árok) — őskörnyezeti és diagenezis-történeti értékelés. FÖLDTANI KÖZLÖNY 147:(1) pp. 61-84. (2017)

Varga, A., Raucsik, B., Szakmány, Gy. (2017): Origin of natural arsenic and antimony contents in the Permian to Lower Triassic siliciclastic rocks of the Western Mecsek Mountains, SW Hungary. CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 12:(1),5-12.

2016

Baranyi, V., Pálfy, J., Görög, Á., Riding, J.B., Raucsik, B. (2016): Multiphase response of palynomorphs to the Toarcian Oceanic Anoxic Events (Early Jurassic) in the Réka Valley section, Hungary. REVIEW OF PALAEBOTANY AND PALYNOLOGY 235, 51-70.

Bauer, M., M. Tóth, T., Raucsik, B., Garaguly, I. (2016): Petrology and paleokarst features of the Gomba hydrocarbon reservoir (central Hungary). CENTRAL EUROPEAN GEOLOGY 59:(1-4), 28-59.

Czirbus, N., Nyilas, T., Raucsik, B., Hetényi, M. (2016): Investigation of the effect of soil mineral composition on soil organic matter stability. SOIL AND WATER RESERCH 11:(3), 147-154.

Mészáros, E., Raucsik, B., Varga, A., Schubert, F. (2016): Kisfokú, közepes nyomású regionális metamorfózis nyomai a Horváthertelend-1 fúrás metapelites összletében: mikroszöveti és termobarometriai bizonyítékok. FÖLDTANI KÖZLÖNY 146:(3), 207-222.

2015

Dal Corso, J., Gianolla, P., Newton, R.J., Franceschi, M., Roghi, G., Caggiati, M., Raucsik, B., Budai, T., Haas, J., Preto, N. (2015): Carbon isotope records reveal synchronicity between carbon cycle perturbation and the “Carnian Pluvial Event” in the Tethys realm (Late Triassic). GLOBAL AND PLANETARY CHANGE 127, 79-90.

2014

Bíró, Gy., Fintor, K., Raucsik, B., Wolf, M., Tóth, M. (2014): Jászfényszaru-Szőlők-Alja lelőhelyről származó Árpád-kori kerámiák archeometriai vizsgálata. ARCHEOMETRIAI MŰHELY XI:(1), 27-38.

Halbrucker, É., Fintor, K., Bozsó, G., Raucsik, B. (2014): Szeged-Tápé-Lebőről származó régészeti kovakő-eszközök vizsgálata archeometriai módszerekkel. ARCHEOMETRIAI MŰHELY XI:(1), 47-60.

Szebényi, T., Fintor, K., Raucsik, B., Bozsó, G., Tóth, M. (2014): Archeometriai vizsgálatok az Üllő 5. lelőhelyről származó pecsételt töredékeken. ARCHEOMETRIAI MŰHELY XI:(1), 39-46.

Újvári, G., Varga, A., Raucsik, B., Kovács, J. (2014): The Paks loess-paleosol sequence: A record of chemical weathering and provenance for the last 800ka in the mid-Carpathian Basin. QUATERNARY INTERNATIONAL 319, 22-37.

Varga, A., Raucsik, B., Szakmány, Gy. (2014): Az alsó-permi Korpádi Homokkő Formáció törmelékes kőzeteinek ásványtani és kőzettani jellemzői a Túrony-1 fúrásban (Szlavóniai-Drávai-terrénum). FÖLDTANI KÖZLÖNY 144:(4), 211-230.

Varga, A., Raucsik, B. (2014): Pedogenic calcrete records in Southern Transdanubia, Hungary: A brief review with paleoenvironmental and paleogeographic implications. CENTRAL EUROPEAN GEOLOGY 57:(2), 137-150.

2013

Kovács, J., Raucsik, B., Varga, A., Újvári, G., Varga, Gy., Ottner, F. (2013): Clay mineralogy and red clay deposits from the central Carpathian Basin (Hungary): Implication for Plio-Pleistocene chemical weathering and paleoclimate. TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES 22:(3), 414-426.

2012

Haas, J., Budai, T., Raucsik, B. (2012): Climatic controls on sedimentary environments in the Triassic of the Transdanubian Range (Western Hungary). PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY 353-355, 31-44.

Varga, A., Raucsik, B., Szakmány, Gy. (2012): On possible origin of background contents of heavy metals and metalloids in the subsurface Pennsylvanian Téseny metasandstones, SW Hungary. CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 7:(3), 211-218.

Varga, A., Raucsik, B., Bajnóczi, B. (2012): Nodular calcrete from the Lower Permian Korpád Sandstone Formation (borehole Dinnyeberki 9015, Mecsek Mts, Hungary) and its paleoenvironmental significance.  FÖLDTANI KÖZLÖNY 142:(4), 375-378.

2011

Rostási, Á., Raucsik, B., Varga, A. (2011): Palaeoenvironmental controls on the clay mineralogy of Carnian sections from the Transdanubian Range (Hungary). PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY 300: (1-4), 101-112.

Varga, A., Újvári, G., Raucsik, B. (2011): Tectonic versus climatic control on the evolution of a loess-paleosol sequence at Beremend, Hungary: An integrated approach based on paleoecological, clay mineralogical, and geochemical data. QUATERNARY INTERNATIONAL 240:(1-2), 71-86.

2010

Újvári, G., Kovács, J., Varga, Gy., Raucsik, B., Markovic, S.B. (2010): Dust flux estimates for the Last Glacial Period in East Central Europe based on terrestrial records of loess deposits: a review. QUATERNARY SCIENCE REVIEWS 29:(23-24), 3157-3166.

2009

Varga, A., Mikes, T., Raucsik, B. (2009): A mecseki toarci feketepala Réka-völgyi szelvényének előzetes petrográfiai és nehézásvány-vizsgálati eredményei. FÖLDTANI KÖZLÖNY 139:(1), 33-54.

2008

Raucsik, B., Varga, A. (2008): Climato-environmental controls on clay mineralogy of the Hettangian-Bajocian succession of the Mecsek Mountains, Hungary: an evidence for extreme continental weathering during the early Toarcian oceanic anoxic event. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY 265:(1-2), 1-13.

Raucsik, B., Varga, A. (2008): Az alsó-toarci feketepala Réka-völgyi szelvényének ásványtani jellemzése (Óbányai Aleurolit Formáció, Mecsek-hegység): őséghajlattani következtetések. FÖLDTANI KÖZLÖNY 138:(2), 133-146.

Varga, A., Raucsik, B., Kovács Kis, V., Szakmány, Gy. (2008): A felső-paleozoikum Turonyi Formáció (Szlavóniai-Drávai terrénum) pelites kőzeteinek ásványtani és kőzettani jellemzői. FÖLDTANI KÖZLÖNY 138:(1), 5-20.

2007

Varga, A., Raucsik, B., Hartyáni, Zs., Szakmány, Gy. (2007): Paleoweathering conditions of Upper Carboniferous siliciclastic rocks of SW Hungary. CENTRAL EUROPEAN GEOLOGY 50:(1), 3-18.

Varga, A., Raucsik, B., Hámorné Vidó, M., Rostási, Á. (2007): Az Óbányai Aleurolit Formáció fekete palájának izotópgeokémiai és szénhidrogéngenetikai jellemzése. FÖLDTANI KÖZLÖNY 137:(4), 449-472.

2006

Raucsik, B., Varga, A., Peterdi, A. (2006): A Rezi Rzt-1 fúrás felső-triász képződményeinek szervetlen geokémiai jellemzői (Kösseni Formáció, Keszthelyi-hegység): őskörnyezeti tanulmány. FÖLDTANI KÖZLÖNY 136:(4), 465-485.

Varga, A., Raucsik, B., Szakmány, Gy., Máthé, Z. (2006): A Bodai Aleurolit Formáció törmelékes kőzettípusainak ásványtani, kőzettani és geokémiai jellemzői. FÖLDTANI KÖZLÖNY 136:(2), 201-231.

2005

R. Varga, A., Szakmány, Gy., Raucsik, B., Máthé, Z. (2005): Chemical composition, provenance and early diagenetic processes of playa lake deposits from the Boda Siltstone Formation (Upper Permian), SW Hungary. ACTA GEOLOGICA HUNGARICA 48:(1), 49-58.

Raucsik, B., Horváth, H., R. Varga, A. (2005): A Sándorhegyi Formáció szervetlen geokémiai vizsgálatának eredményei (Pécselyi Tagozat, Nosztori-völgy). FÖLDTANI KÖZLÖNY 135:(4) 545-569.

2004

R. Varga, A., Raucsik, B., Szakmány, Gy. (2004): A Siklósbodony Sb-1 mélyfúrás feltételezett karbon-perm határképződményeinek ásványtani, kőzettani és geokémiai jellemzői. FÖLDTANI KÖZLÖNY 134:(3), 321-343.

R. Varga, A., Raucsik, B., Kedves, M. (2004): A dél-dunántúli eocén (paleogén) képződmények lehordási területének meghatározása – I. Ásványtani, kőzettani és palinológiai vizsgálati eredmények. FÖLDTANI KÖZLÖNY 134:(2), 175-200.

2002

Varga, A., Szakmány, Gy., Raucsik, B. (2002): Micromorphology and mineralogy of the Eocene calcrete gravel from the Mecsek Mountains (S Hungary). ACTA GEOLOGICA  HUNGARICA 45:(3), 287-299.

Varga, A., Szakmány, Gy., Raucsik, B., Kedves, M., Józsa, S. (2002): Eocén calcrete kavicsok a nyugat-mecseki miocén konglomerátumból. FÖLDTANI KÖZLÖNY 132:(1), 57-82.

2001

Raucsik, B., Demény, A., Borbély-Kiss, I., Szabó, Gy. (2002): Monsoon-like climate during the Bajocian. Clay mineralogical and geochemical study on a limestone-marl alternation (Komló Calcareous Marl Formation, Mecsek Mountains, Southern Hungary). HANTKENIANA 3, 149-176.

2000

Raucsik, B., Merényi, L. (2000): Origin and environmental significance of clay minerals in the Lower Jurassic formations of the Mecsek Mts, Hungary. ACTA GEOLOGICA HUNGARICA 46:(4), 405-429.

1999

Raucsik, B. (1999): Clay mineralogy of the Komló Calcareous Marl Formation, Bajocian, Mecsek Mountains, Hungary.  ACTA GEOLOGICA HUNGARICA 42:(4), 379-400.

1998

Raucsik, B., Szabó, Gy., Borbély-Kiss, I. (1998): Geochemical study on a limestone-marlstone alternation, Bajocian, Mecsek Mountains, Southern Hungary. ACTA MINERALOGICA PETROGRAPHICA 39, 107-138.

1997

Raucsik, B. (1997): Stable isotopic composition of the Komló Calcareous Marl Formation (“spotted marl” s. str.) Mecsek Mountains, S Hungary. ACTA MINERALOGICA PETROGRAPHICA 38, 95-109

1996

Raucsik, B. (1996): Petrographic study on Jurassic profile near Máriakéménd village, Southern Baranya hilly country, S Hungary. ACTA MINERALOGICA PETROGRAPHICA 37, 165-180.

Konferenciaközlemény

2016

Garaguly, I., Varga, A., Raucsik, B., Schubert, F., Czuppon, Gy., Halász-Szabó, K. (2016): Mélybetemetődési és telogenetikus átalakulások nyomai a Szegedi Dolomit Formációban. In: Benkó Zs. (szerk.): Itt az idő! kőzettani és geokémiai folyamatok és azok geokronológiai változásai: 7. Kőzettani és Geokémiai vándorgyűlés. Debrecen: MTA ATOMKI, 15-18. (ISBN:978-963-8321-52-7)

Mészáros, E., Raucsik, B., Benkó, Zs., Varga, A., Schubert, F. (2016): A Horváthertelendi-egység agyagpala képződményének mikrotektonikai és termobarometriai vizsgálata a Horváthertelend-1 fúrás rétegsorán. In: Benkó Zs. (szerk.): Itt az idő! kőzettani és geokémiai folyamatok és azok geokronológiai változásai: 7. Kőzettani és Geokémiai vándorgyűlés. Debrecen: MTA ATOMKI, 61-64. (ISBN:978-963-8321-52-7)

2015

Halász-Szabó, K., Raucsik, B. (2015): Az üllési terület bizonytalan korú mezozoikumi mészkőtípusainak petrográfiai vizsgálata. In: Pál-Molnár, E., Raucsik, B., Varga, A. (szerk.): Meddig ér a takarónk: A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: 6. Kőzettani és Geokémiai vándorgyűlés. Ópálos (Paulis, Románia), 56-59. (ISBN: 978-963-306-389-7)

Papp, N., Raucsik, B. (2015): A Hidegkúti Dolomit Formáció petrográfiai vizsgálata a balatonakali vízkutató fúrás rétegsora alapján. In: Pál-Molnár, E., Raucsik, B., Varga, A. (szerk.): Meddig ér a takarónk: A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: 6. Kőzettani és Geokémiai vándorgyűlés. Ópálos (Paulis, Románia), 89-92. (ISBN: 978-963-306-389-7)

Raucsik, B., Varga, A. (2015): Meddig ér a takarónk? – Terepbejárás a Maros völgyében. In: Pál-Molnár, E., Raucsik, B., Varga, A. (szerk.): Meddig ér a takarónk: A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: 6. Kőzettani és Geokémiai vándorgyűlés. Ópálos (Paulis, Románia), 89-92. (ISBN: 978-963-306-389-7)

Raucsik, B., Varga, A. (2015): A Szegedi Dolomit Formáció kőzettípusainak összehasonlítása a Papuk-hegységi középső-triász dolomittal. In: Dályay, V., Sámson, M. (szerk): Tisia Konferencia, 54-57.

Varga, A., Pál-Molnár, E., Raucsik, B., Schubert, F., Garaguly, I., Lukács, R., Kiss, B. (2015): A dél-alföldi permo-mezozoos képződmények: a diagenezis-történet jellemzése és előzetes regionális korreláció kőzettani és geokémiai eredmények alapján. In: Dályay, V., Sámson, M. (szerk): Tisia Konferencia 17-20.

2013

Varga, A., Dabi, G., Raucsik, B., Bajnóczi, B., Schubert, F., Pál-Molnár, E., Hidasi, T. (2013): Késő-variszkuszi üledékképződési környezetek rekonstrukciója a Dél-Dunántúlon: a Korpádi Homokkő, a Gyűrűfűi Riolit és a Cserdi Konglomerátum Formációk kapcsolatrendszere. In: Dályay, V., Sámson, M., Hámos, G. (szerk.) Iv Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés kiadványa, 7-11.

Könyv

2015

Pál-Molnár, E., Raucsik, B., Varga, A. (szerk): Meddig ér a takarónk? A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: VI. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés kiadványa, 149 p. (ISBN: 978-963-306-389-7).

Könyvfejezet

 2012

Nagy, I., Raucsik, B. (2012): Kisújbányai Mészkő Formáció. In: Főzy, I. (szerk.): Magyarország litosztratigráfiai alapegységei-Jura. 235 p. Budapest: Magyarhoni Földtani Társulat, 184-186.

Raucsik, B. (2012): Zobákpusztai Homokkő Formáció. In: Főzy, I. (szerk.): Magyarország litosztratigráfiai alapegységei-Jura. 235 p. Budapest: Magyarhoni Földtani Társulat, 149-151.

Raucsik, B. (2012): Vasasi Márga Formáció. In: Főzy, I. (szerk.): Magyarország litosztratigráfiai alapegységei-Jura. 235 p. Budapest: Magyarhoni Földtani Társulat, 152-154.

Raucsik, B. (2012): Hosszúhetényi Mészmárga Formáció. In: Főzy, I. (szerk.): Magyarország litosztratigráfiai alapegységei-Jura. 235 p. Budapest: Magyarhoni Földtani Társulat, 155-158.

Raucsik, B. (2012): Mecseknádasdi Homokkő Formáció. In: Főzy, I. (szerk.): Magyarország litosztratigráfiai alapegységei-Jura. 235 p. Budapest: Magyarhoni Földtani Társulat, 159-163.

Raucsik, B. (2012): Rékavölgyi Aleurolit Formáció. In: Főzy, I. (szerk.): Magyarország litosztratigráfiai alapegységei-Jura. 235 p. Budapest: Magyarhoni Földtani Társulat, 164-167.

Raucsik, B. (2012): Kecskeháti Mészkő Formáció. In: Főzy, I. (szerk.): Magyarország litosztratigráfiai alapegységei-Jura. 235 p. Budapest: Magyarhoni Földtani Társulat, 168-170.

Raucsik, B. (2012): Pusztakisfalui Mészkő Formáció. In: Főzy, I. (szerk.): Magyarország litosztratigráfiai alapegységei-Jura. 235 p. Budapest: Magyarhoni Földtani Társulat, 171-173.

Raucsik, B. (2012): Komlói Mészmárga Formáció. In: Főzy, I. (szerk.): Magyarország litosztratigráfiai alapegységei-Jura. 235 p. Budapest: Magyarhoni Földtani Társulat, 174-176.

Raucsik, B. (2012): Óbányai Mészkő Formáció. In: Főzy, I. (szerk.): Magyarország litosztratigráfiai alapegységei-Jura. 235 p. Budapest: Magyarhoni Földtani Társulat, 177-179.

Raucsik, B. (2012): Fonyászói Mészkő Formáció. In: Főzy, I. (szerk.): Magyarország litosztratigráfiai alapegységei-Jura. 235 p. Budapest: Magyarhoni Földtani Társulat, 180-183.

Raucsik, B. (2012): Máriakéméndi Mészkő Formáció. In: Főzy, I. (szerk.): Magyarország litosztratigráfiai alapegységei-Jura. 235 p. Budapest: Magyarhoni Földtani Társulat, 200-203

Abstract

 2016

Garaguly, I., Varga, A., Schubert, F., Raucsik, B., Czuppon, Gy., Halász-Szabó, K. (2016): Saddle dolomite as a record of open geochemical system during diagenesis of Middle Triassic carbonates, Southest Hungary. In: Tomás, S., Christ, N., Mutti, M. (Eds.): Dolomieu Conference on Carbonate Platforms and Dolomite, 58-59.

Mészáros, E., Raucsik, B., Varga, A., Schubert, F. (2016): Low-grade, medium pressure regional metamorphism of the pelitic succession in the Horváthertelend Unit: microstructural and thermobarometric evidences (NW foreland of the Mecsek Mts., Hungary). In: Valúchová, J. (szerk.): 8th Mid-European Clay Conference (MECC 2016): Book of Abstracts, 180.

Papp, N., Varga, A., Mészáros, E., Raucsik, B. (2016): Petrográfiai vizsgálatok alkalmazása márványok vizsgálata során: megfigyelések a dorozsmai márványon. In: Benkó Zs. (szerk.): Itt az idő! kőzettani és geokémiai folyamatok és azok geokronológiai változásai: 7. Kőzettani és Geokémiai vándorgyűlés. Debrecen: MTA ATOMKI, 73. (ISBN:978-963-8321-52-7)

Raucsik, B., Varga, A., Mészáros, E., Szemerédi, M. (2016): Very low-grade metamorphism of the Cisuralian basement formation (Korpád Sandstone, Gyűrűfű Rhyolite) near Kelebia, Békés-Codru Unit, Hungary. In: Valúchová, J. (szerk.): 8th Mid-European Clay Conference (MECC 2016): Book of Abstracts, 181.

2015

Garaguly, I., Raucsik, B., Varga, A., Schubert, F. (2015): A Szegedi-medence triász karbonátkőzeteinek vizsgálati eredményei. In: Pál-Molnár, E., Raucsik, B., Varga, A. (szerk.): Meddig ér a takarónk: A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: 6. Kőzettani és Geokémiai vándorgyűlés. Ópálos (Paulis, Románia), 51. (ISBN: 978-963-306-389-7)

2014

Baranyi, V., Pálfy, J., Riding, J.B., Görög, Á., Raucsik, B. (2014): Climate-driven changes among successive organic walled phytoplankton assemblages during the Toarcian Oceanic Anoxic Event. In: 9th European Paleobotany Palynology Conference, 9-10.

Czirbus, N., Nyilas, T., Raucsik, B., Hetényi, M. (2014): Az ásványos összetétel hatása különböző mészkő alapkőzeten képződött talajok szerves anyagának termikus stabilitására. In: Pál-Molnár, E., Harangi, Sz. (szerk.) Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig: 5. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés, 23.

Tóth, F., Raucsik, B., Varga, A. (2014): Agyagásványtani átalakulások revíziója a Makói-árokban (Endrődi Formáció). In: Pál-Molnár, E., Harangi, Sz. (szerk.) Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig: 5. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés, 94.

Podobni, A., Varga, A., Raucsik, B., Kovács, J. (2014): Preliminary biomarker results of the Lower Jurassic black shale from Hungary, and paleoenvironmental implication. BULETINI I SCKENCAVE GJEOLOGJIKE 50:(2), 226.

2013

Tóth, F., Varga, A., Raucsik, B. (2013): Agyagásványtani és petrográfiai vizsgálatok új szemléletű értelmezése a Makói-árok túlnyomásos zónáiból (Endrődi Formáció, Pannon-medence, Magyarország). In: Kovács, A. (szerk.): XV. Székelyföldi Geológus Találkozó konferencia kiadványa, 74-75.

2012

Kovács, J., Raucsik, B., Varga, A., Újvári, G., Varga, Gy., Ottner, F., Wriessnig, K. (2012): Stepwise climate change recorded in Plio/Pleistocene paleosols from Hungary. GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS  14, 1.

Raucsik, B., Varga, A., Kovács, J., Udvardi, B., Kovács, I., Újvári, G., Mihály, J. (2012): Clay Mineralogy of Quaternary loess-paleosol sections at Beremend and Paks, Hungary.: A comparative study. In: Fehér, B. (szerk): Joint 5th Mineral Sciences in the Carpathians and 3th Central-European Mineralogical Conference, Miskolc, Hungary, Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series 7, 117. (HU ISSN 0365-8066)

Raucsik, B., Rostási, Á. (2012): Mineralogy and Geochemistry of the Carnian (Late Triassic) of the Gerecse and Balaton Highland basin, Hungary: Implication for paleoenvironmental condition during the Carnian Pluvial Event. In: Fehér, B. (szerk): Joint 5th Mineral Sciences in the Carpathians and 3th Central-European Mineralogical Conference, Miskolc, Hungary, Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series 7, 116. (HU ISSN 0365-8066)

Tudományos ismeretterjesztés

 

Disszertáció

Raucsik, B. (1999): A Komlói Mészmárga Formáció ritmicitásának okai Püspökszentlászló-környéki szelvények vizsgálata alapján 129. (PhD)

Raucsik, B. (1994): A máriakéméndi jura szelvény fáciesanalízise 61 p. (diplomadolgozat)

Riport

2014

Varga A., Raucsik, B., Garaguly, I., Halász-Szabó, K., Schubert, F. (2014): A Szegedi-medence és közvetlen környezetének diagenezis-történet és mikrotektonikai vizsgálata 1-52. “Unconventional és alacsony áteresztőképességű CH tárolók művelése- A Szegedi-medence és közvetlen környezetének diagenezis-történet és mikrotektonikai vizsgálata” projekt, projektszám: UX7315.28.41/95, Kutatási jelentés (1. részjelentés), Szeged.

Varga, A., Garaguly, I., Schubert, F., Raucsik, B., Halász-Szabó, K., Dabi, G. (2014): A Szegedi-medence és közvetlen környezetének diagenezis-történet és mikrotektonikai vizsgálata (Üllési mintaterület) 112 p. Unconventional és alacsony áteresztőképességű CH tárolók művelése- A Szegedi-medence és közvetlen környezetének diagenezis-történet és mikrotektonikai vizsgálata” projekt, projektszám: UX7315.28.41/95, kutatási zárójelentés.

2013

M.Tóth, T., Varga, A., Raucsik, B., Schubert, F., Szanyi, J., Tóth, F., Puskás, R., Kun, É., Vásárhelyi, B., Földes, t. (2013): a Hód-I. fúrás (Endrődi Formáció) kiválasztott magmintáinak vizsgálata. 148 p. ” A Hód-I. sz. fúrás mintáinak komplex kőzettani értelmezése diffúziós mérések értelmezése céljából” projekt, kutatási zórójelentés.

 

Művészet