Önéletrajz

Raucsik Béla

Vissza
Személyes adatok

Születési hely: Csömör
Születési dátum: 1970.03.11
Családi állapot: nős, két gyermek édesapja

Végzettség

1999          PhD földtudomány
                 József Attila Tudományegyetem, Szeged
1994-1997  Regionális folyamatok földrajzi és földtani értelmezése – Doktori Iskola
                 József Attila Tudományegyetem, Szeged (http://www.u-szeged.hu)
1994          okleveles földrajz-történelem szakos tanár 
1991-1995  Eötvös Loránd Tudományegyetem, geológus szak
1989-1994  József Attila Tudományegyetem, földrajz-történelem-geológia szak

Kutatás

Mecseki alsó-jura hemipelágikus képződmények őskörnyezeti vizsgálata: agyagásványok, szerves komponensek azonosítása, az üledékképződés és a diagenezis körülményeinek modellezése ásványtani és geokémiai módszerekkel.

Dunántúli-középhegységi triász és dél-dunántúli permokarbon képződmények őskörnyezeti és diagenezis viszonyainak vizsgálata ásványtani és geokémiai eszközökkel.

Alföld aljzati (meta-) üledékes és (meta-) vulkanoszediment kőzetek és medencekitöltő üledékek ásványtani és geokémiai vizsgálata.

A dél-dunántúli paleozoos képződmények komplex vizsgálata

Oktatás

BSc

Ásvány- és kőzettan I. (gy. 0+1)
Ásványtan I. (gy. 0+2)
Ásványtan-kristálytan (ea. 2+0)
Geológiai terepgyakorlat 1 - Mecsek (1 hét)
Magyarország földtana I. (tárgyfelelős, ea. +gy. 2+1)

MSc

Földtudományi anyagvizsgálat (ea.+gy. 2+4)
Földtudományi szakismeretek (tárgyfelelős, ea. 3+0)
Regionális földtudományok (ea. és gyak. 2+3)
Szakmai gyakorlat (1 hét)

MA

Betemető anyagok geokémiája (ea. 2+0)

PhD

Fejezetek az agyagásványtanból
Kemosztratigráfia – Rétegtani kutatás ásványtani és geokémiai módszerekkel