Publikációk

Fintor Krisztián

Vissza
Folyóirat cikk

2017

Molnár, Z., Polgári, M., Hein, JR., Józsa, S., Fekete, J., Gyollai, I., Fintor, K., Bíró, L., Szabó, M., Rapi, S., Forgó, P., Vigh, T. (2017): Fe-Mn oxide indications in the feeder and mound zone of the Jurassic Mn-carbonate ore deposit, Úrkút, Hungary. ORE GEOLOGY REVIEWS In Press: pp. 1-53. 

Polgári, M., Berczi, S., Horiuchi, K., Matsuzaki, H., Kovács, T., Józsa, S., Bendő, Z., Fintor, K., Fekete, J., Homonnay, Z., Kuzmann, E., Gucsik, A., Gyollai, I., Kovács, J., Dodony, I. (2017): Characterization and 10Be content of iron carbonate concretions for genetic aspects – Weathering, desert varnish or burning: Rim effects in iron carbonate concretions. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY In press: pp. 1-12. (2017)

Rajabzadeh, MA, Haddad, F., Polgári, M., Fintor, K., Walter, H., Molnár, Z., Gyollai, I. (2017): Investigation on the role of microorganism in manganese mineralization from Abadeh-Tashk area, Fars Province, southwestern Iran by using petrographic and geochemical data. ORE GEOLOGY REVIEWS 80, 229-249.

2016

Gyollai, I., Bérczi, Sz., Fintor, K., Nagy, Sz., Gucsik, A. (2016): A Thermal metamorphism of the Mócs meteorite (L6) revealed by optical microscopy and BSE imaging. CENTRAL EUROPEAN GEOLOGY 58:(4), 321-333.

Molnár, Z., Polgári., M., Hein, JR., Józsa, S., Fekete, J., Gyollai, I., Fintor, K., Bíró, L., Szabó. M., Rapi, S., Forgó, P., Vigh, T. (2016): Fe-Mn oxide indications in the feeder and mound zone of the Jurassic Mn-carbonate ore deposit, Úrkút, Hungary. ORE GEOLOGY REVIEWS, IN PRESS, 1-53.

Nagy, Zs.D., May, Z., Fintor, K. (2016): Archeometric investigation of the hoard from Bodrogolaszi, Hungary STAR: Science & Technology of Archaeological Research 1:(2), 89-98.

Sandor, B., Fintor, K., Reglodi, D., Fülöp, DB., Helyes, Z., Szanto, I., Nagy, P., Hashimoto, H., Tamas, A. (2016): Structural and morphirometric comparasion of lower incisors in PACAP-deficient and wild-type mice. JOURNAL OF MOLECULAR NEUROSCIENCE 59:(2), 300-308.

2015

Gyollai, I., Polgári, M., Fintor, K., Popp, F., Mader, R., Pál-Molnár, E., Nagy, Sz., Koeberl, C. (2015): Microbially mediated deposition of postglacial transition layers from the Neoproterozoic Otavi Group, Namibia: evidence of rapid deglaciation after the Sturtian cryogenic period. CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIROMENTAL SCIENCES 10:(1), 63-75.

2014

Bíró, Gy., Fintor, K., Raucsik, B., Wolf, M., Tóth, M. (2014): Jászfényszaru-Szőlők-Alja lelőhelyről származó Árpád-kori kerámiák archeometriai vizsgálata. ARCHEOMETRIAI MŰHELY XI:(1), 27-38.

Fintor, K., Park, C., Nagy, Sz., Pál-Molnár, E., Krot AN. (2014): Hydrothermal origin of hexagonal CaAl2Si2O8 (dmisteinbergite) in a compact Type A CAI from the Northwest Africa 2086 CV3 chondrite. METEORITICS & PLANETARY SCIENCE 49:(5), 812-823.

Györke, R., Fintor, K., Bozsó, G., Szabó, M. (2014): Bátaszék-Nagyorros Avar kori kohótelep érc- és salakanyagának archeometriai elemzése. ARCHEOMETRIAI MŰHELY XI:(1), 61-69.

Halbrucker, É., Fintor, K., Bozsó, G., Raucsik, B. (2014): Szeged-Tápé-Lebőről származó régészeti kovakő-eszközök vizsgálata archeometriai módszerekkel. ARCHEOMETRIAI MŰHELY XI:(1), 47-60.

Sándor, B., Fintor, K., Felszeghy, S., Juhász, T., Reglodi, D., Mark, L., Kiss, P., Jungling, A., Fülöp BD., Nagy, AD., Hashimoto, H., Zakany, R., Nagy, A., Tamás, A. (2014): Structural and morphometric comparasion of the molat teeth in pre-eruptive development stage of PACAP-deficient and wild-type mice. JOURNAL OF MOLECULAR NEUROSCIENCE 54:(3), 331-341.

Skultéti, Á, M Tóth, T., Fintor, K., Schubert, F. (2014): Deformation history reconstruction using single quartz grain Raman microspectroscopy data. JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY 45:(4), 314-321.

Szebényi, T., Fintor, K., Raucsik, B., Bozsó, G., Tóth, M. (2014): Archeometriai vizsgálatok Üllő 5. lelőhelyről származó pecsételt töredékeken. ARCHEOMETRIAI MŰHELY XI:(1), 39-46.

2013

Bencsik A., Fintor K., Nagy Sz., Pál-Molnár E., Gyollai I. (2013): Short pressure pulse originated shock-veins in NWA-4983 S4 stage ordinary chondrite. METEORITICS & PLANETARY SCIENCE, 48(S1), A54.

Fintor, K., Park, C., Krot, A N., Nagy, Sz., Pál-Molnár, E. (2013): Hydrothermal origin of hexagonal CaAl2Si2O8 (dmisteinbergite) in a type a cai from the NWA 2086 CV3 chondrite. METEORITICS & PLANETARY SCIENCE, 48(S1), A122.

Pál-Molnár, E., Nagy, Sz., Fintor, K., Gyollai, I., Bendő, Z. (2013): Coherent Pyroxene-Akimotoite Phase transformation in NWA 5011 shocked chondrite. MINERALOGICAL MAGAZINE 77(5), 1916.

2012

Fintor, K.,  Gyalai, Zs. (2012): Petrographical and micro-Raman analysis of Terrra Sigillata shatters from a vandalic settlement in North-Eastern Hungary, Journal of Raman Spectroscopy, Special Issue: Raman spectroscopy in art and archaeology, Vol.43, Issue 11, 1796-1804pp. DOI:10.1002/jrs.4176 (SCI Impact:3.087).

Polgári M., Hein, J.R., Tóth A.L., Pál-Molnár E., Vigh T., Bíró L., Fintor K. (2012): Microbial action formed Jurassic Mn-carbonate ore deposit in only a few hundred years (Úrkút, Hungary). GEOLOGY, 40/10, 903-906 (SCI Impact:3.612).

2011

Fintor, K., Schubert, F., M.Tóth., T. (2011): Hydrothermal paleofluid circulation in the fracture network of the Baksa Gneiss Complex of SW Pannonian Basin, Hungary. Geofluids, Vol.11, Issue 2, 144-165 pp.(DOI:10.1111/j.1468-8123.2011.00327.x) (SCI Impact:1.268).

2010

Fintor, K., M.Tóth, T., Schubert, F. (2010): Near vein metasomatism along propylitic veins in the Baksa Gneiss Complex, Pannonian Basin, Hungary. Geologia Croatia, Vol.63/1 (ISSN 1333-4875), 75-91 pp.

2009

Fintor, K., Kamera, R., M.Tóth, T. (2009): Significance of element mobilization along fractures and shear zones in the environs of the radioactive waste depository sites of Hungary. Annals of West University of Timisioara, Series of Chemistry, Vol.18(2), (ISSN 1224-9513), 15-22 pp.

2008

Fintor, K., Schubert, F., M.Tóth., T. (2008): Hiperszalin paleofluidum-áramlás nyomai a Baksai Komplexum repedésrendszerében. Földtani Közlöny ((ISSN 0015-542x), 138/3, 257-278 pp.

 

Konferenciaközlemény

2016

Molnár, Z., Polgári., M., Józsa, S., Németh, T., Fekete, J., Gyollai, I., Fintor, K., Bíró, L., Szabó, M., Vigh, T. (2016): Survey of the early Fe-Mn-oxide ore indications in the footwall of the Toarcian Úrkút Mn-carbonate ore deposit, Hungary. In: Wanek, F. (szerk.): XVIII. nemzetközi Bányászati, Kohászati és Földtani konferencia abstrakt kötete, 156-160.

Szepesi, J., Pál-Molnár, E., Fintor, K., Kovács, I.J., Papp, I., Kozák, M., Sándorné, K.J., Harangi, Sz. (2016): Hidratáció, devitrifikáció és összesülés szöveti vizsgálata (SEM, RAMAN, FTIR, TG) egy riolitos lávaár kontakt zónájában, esettanulmány, Lebuj perlitfal, Tokaji-hegység. In: Benkó Zs. (szerk.): Itt az idő! kőzettani és geokémiai folyamatok és azok geokronológiai változásai: 7. Kőzettani és Geokémiai vándorgyűlés. Debrecen: MTA ATOMKI, 95-99. (ISBN:978-963-8321-52-7)

2011

Nagy, Sz., Pál-Molnár, E., Fintor, K., Gyollai, I., Bérczi, Sz., Józsa, S., Gucsik, A., Veres, M., Bendő, Zs. (2011): Identification of Pxroxene-Akimotoite Phase Transformation in NWA 5011 L6 Chondrite: Confirmation of the preliminary Optical Observation. XXXIVth Symposium on Antarctic Meteorites, november 17-18, Tokió, Japán. Abstract kötet 58-59.

2009

Fintor, K., Schubert, F., M.Tóth., T. (2009): Paleohydrological communication between the Baksa Gneiss and the overlying Carboniferous sediments, SW Pannonian Basin, Hungary, ECROFI XX Conference, Granada, Spain(szeptember 21-27), Program és abstract kötet 91-92.

Fintor, K., Schubert, F., M.Tóth., T. (2009): Hydrothermal fluid evolution in the fracture network of the Baksa Gneiss Complex, Pannonian Basin, Hungary. XIII. All-Russian conference on thermobarogeochemistry in conjuction with IVth APIFIS symposium. Moszkva, Oroszország. Abstract kötet 241-242.

Fintor, K., M.Tóth., T., Schubert, F. (2009): Hidrotermális paleofluid áramlás és metaszomatózis nyomai a Baksai Komplexum repedezett kőzeteiben. Máramarossziget, Románia (április 2-5), Proceedings of 11th Mining, Metallurgy and Geology Conference. (ISSN 1842-9440), 135-138.

Könyv

 

Könyvfejezet

 

Abstract

2016

Molnár, Z., Polgári., M., Józsa, S., Németh, T., Fekete, J., Gyollai, I., Fintor, K., Bíró, L., Szabó, M., Vigh, T. (2016): Fe-Mn-oxide ore indications in the footwall of the Toarcian Úrkút Mn-carbonate ore deposit, Hungary. ifjú Szakemberek Ankétja, 54-55.

Polgári, M., Bérczi, Sz., Horiuchi, K., Matsuzaki, H., Kovács, T., Józsa, S., Bendő, Zs., Fintor, K., Fekete, J., Homonnay, Z., Kuzmann, E., Gucsik, A., Gyollai, I., Kovács, J., Dódony, I. (2016): Characterization and Be-10 content of iron-carbonate concretion for genetic aspects. In: Kovács, T., Tóth-Bodrogi, E., Bátor, G. (eds.): V. Terrestrial Radioisotopes in Environment: International Conference on Environmental Protection. Absract Book, 61. (ISBN:978-963-12-5537-9)

2015

Fintor, K., Nagy, T. (2015): A hazai kis-és közepes aktivitású nukleáris hulladéklerakó konténer betonja hosszú távú degradációjának geokémiai modellezése.  In: Pál-Molnár, E., Raucsik, B., Varga, A. (szerk): Meddig ér a takarónk? A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: VI. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés kiadványa, 46. (ISBN: 978-963-306-389-7).

Walter, H., Fintor, K., Pál-Molnár, E., Nagy, Sz., Szabó, M. (2015): Metaszomatikus átalakulás nyomai a NWA 2086 CV3 szenes kondrit Ca-Al zárványaiban. In: Wanek, F., Márton, I., Silye, l., Kovács, A., Gagyi Pálffy, A., Kovács, J. (szerk): XVII. Bányászati, Kohászati és Földtani konferencia, 167-171.

2014

Nagy, Sz., Fintor, K., Pál-Molnár, E., Dódony, I. (2014): Ringwooditok kation rendezetlenségének spektroszkópiai vizsgálata, In: Pál-Molnár, E., Harangi, Sz. (szerk.): Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig, 5. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés kiadványa, 66.

Walter, H., Fintor, K., Pál-Molnár, E., Nagy, Sz. (2014): AZ NWA-2086 CV3 kondrit nagy méretű fehérzárványának fázisanalitikai és szöveti vizsgálata, In: Pál-Molnár, E., Harangi, Sz. (szerk.): Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig, 5. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés kiadványa,99.

Walter, H., Fintor, K., Nagy, Sz., Pál-Molnár, E. (2014): Detailed micro-Raman and textural analysis of a large cai from the NWA 2086 CV3 carbonaceous chondrite, 77th Annual Meteoritical Society Meeting, 5121.

2013

Bencsik, A., Fintor, K., Nagy, Sz., Pál-Molnár, E., Gyollai, I. (2013): Short pressure pulse originated shock-veins in NWA-4383 S4 stage ordinary chondrite. In: 76th Annual Meteoritical Society Meeting, Edmonton, Canada, 5062.

Fintor, K., Park, C., Krot, A N., Nagy, Sz., Pál-Molnár, E. (2013): Hydrothermal origin of hexagonal CaAl2Si2O8 (dmisteinbergite) in a type a cai from the NWA 2086 CV3 chondrite. 76th Annual Meteoritical Society Meeting, Edmonton, Canada, 5063.

Nagy, Sz., Fintor, K., Pál-Molnár, E., Gyollai, I., Veres, M. (2013): Evidence for significant cation disordering in ringwoodite from NWA 5011 and Tenham Shocked chondrite: a possible disordered unrelaxed ringwoodite structure. 44th Lunar and Planetary Science Conference, Texas, 1177 p.

2012

Bérczi, Sz., Nagy, Sz., Gyollai, I., Havancsák, K., Dankházi, Z., Varga, G., Ratter, K., Pál-Molnár, E., Fintor, K., Gucsik, A. (2012): EBSD studies of ringwoodite microcrystalline in the shocked NWA 5011 L6 chondritic meteorite. In: 43th Lunar and Planetary Sciences Conference, Houston, 1332.

2011

Fintor, K. (2011): Paleohydrological Communication between Baksa Gneiss and Overlying Carboniferous Sediments. Goldschmidt 2011 conference, Earth Life and Fire, Prága, Csehország(augusztus 14-19). Mineralogical Magazine, Vol 75/3, abstract kötet 847 pp. (ISSN 0026-461x).

2010

Fintor, K., M.Tóth., T., Schubert, F. (2010): Fracture filling minerals in the Baksa Gneiss Complex: indicators of paleofluid migration. The 20th General Meeting of the International Mineralogical Association, Budapest, Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series 6, 198 p. (HU ISSN 0324-6523).

Tudományos ismeretterjesztés

 

Disszertáció

 

Riport

 

Művészet