Publikációk

Czirbus Nóra

Vissza
Folyóirat cikk

2016

Czirbus, N., Nyilas, T., Raucsik, B., Hetényi, M. (2016): Investigation of the effect of soil mineral composition on soil organic matter stability. SOIL AND WATER RESERCH 11:(3), 147-154.

2011

Nyilas, T., Czirbus, N., Hetényi, M. (2011): Geochemical characterization of soil of slope sediments from calcic chernozem and red clay rendzina. NÖVÉNYTERMELÉS 60, 287-290.

Konferenciaközlemény

2013

Czirbus, N., Nyilas, T., Bozsó, G., Kiss, K., Bíró, L. (2013): The origin of heavy metal content in soil of Aggtelek karst (NE Hungary). In: Galbács, Z. (eds.): Proceedings of the 19th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, 52-55. (978-963-315-1419)

2010

Czirbus, N., Nyilas, T., Bozsó, G., Hetényi, M. (2010): Az aggteleki-karsztról származó vörösagyagos rendzina talaj szerves anyagának geokémiai jellemzése Rock-Eval pirolízissel. Kárpát-medencei Doktoranduszok Nemzetközi Konferenciája, Konferencia kötet, 46-54. (ISBH:978-963-269-186-2).

 

Könyv

 

Könyvfejezet

2014

Czirbus, N. (2014): A Rock-Eval pirolízis alkalmazásának lehetőségei a talajos vizsgálatában. In: M. Tóth, T., Pál-Molnár, E., Schubert, F. (szerk.): A szerves geokémia aktuális kérdései. Geolitera: SZTE  TTIK  Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, Szeged, 23-33.

Czirbus, N., Nyilas, T., Raucsik, B., Hetényi, M. (2014): Az ásványos összetétel hatása különböző mészkő alapkőzeten képződött talajok szerves anyagának termikus stabilitására. In: Pál-Molnár, E., Harangi, Sz. (szerk.) Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig: 5. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés, 23.

2010

Czirbus, N., Nyilas, T., Hetényi, M. (2010): Vörösagyagos rendzina lejtőhordalékának geokémiai jellemzése. In: Kovács, Gy., Gelencsér, G., Centeri, Cs. (szerk.): Az Élhető Vidékért 2010: Természeti erőforrásaink a globális környezeti folyamatok tükrében. Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, 180-188.

Abstract

2014

Bozsó, G., Czirbus, N., Hetényi, M. (2014): Qualitative and quantitative properties of clay minerals in salt-affected sediments with different organic matter and salt content in the Lake Fehér in Szeged and Kardoskút. In: Kleeberg, R. (szerk.): Middle European Clay Conference, Abstract Book, 1.

2013

Bozsó, G., Halmos, L., Pál-Molnár, E., Czirbus, N.  (2013): Correlation between heavy metal adsorption and organic matter content in salt-affected lake sediments in the Fehér-lake, Szeged, Hungary. In: Management of Soil, Groundwater and sediment, AguaConSoil, Barcelona, 2817_B1.

Hetényi, M., Nyilas, T., Czirbus, N. (2013): Residual inert carbon as a part of soil organic carbon measured by Rock-Eval Pyrolysis. In: González-Perez, J.A., González-Vila, F.J., Jiménez-Morillo, T., Almendros, G. (eds.): Organic Geochemistry: Trends for the 21st century: Book of abstracts of the communications presented to the 26th International Meeting on Organic Geochemistry. 478.

2012

Czirbus, N., Nyilas, T., Kiss, K., Bíró, L. (2012): Investigation of pedogenesis and weathering processes on Aggtelek karst (Norh-East Hungary). In: Senesi, N. (eds.): EUROSOIL 2012-4th International Congress of the European Confederation of Soil Science Societies, 2360.

Nyilas, T., Czirbus, N., Hetényi, M., Czinkota, I. (2012): Characterization of organic matter in rendzina soils. In: Senesi, N. (eds.): EUROSOIL 2012-4th International Congress of the European Confederation of Soil Science Societies, 1671.

Nyilas, T., Czinkota, I., Czirbus, N., Gál, A., Hetényi, M., Nagy, G., Király, A., Venczel, M.(2012): Variation in composition and quality of soil organic matter with respect to environmental conditions. In: Senesi, N. (eds.): EUROSOIL 2012-4th International Congress of the European Confederation of Soil Science Societies, 1769.

2011

Czirbus, N., Nyilas, T., Hetényi, M. (2011): Geochemical comparasion of soil of red clay rendzina and its soil of slope sediments. XLII. Ifjú Szakemberek Ankétja, konferencia kötet, 34.

Nyilas, T., Czinkota, I., Czirbus, N., Kiss, K., Hetényi, M. (2011): Comparasion of soil organic matter fraction of calcic chernozem, red clay rendzina, typical meadow and podzol brown forest soils. In: Stale, H. (eds.): 13th Nordic-Baltic IHSS Symposium Programme and Abstracts: The role of natural organic matter in the environment, 37.

Nyilas, T., Czirbus, N., M.Tóth, T. (2011): Investigation of slope sediments of red clay rendzina. In: Staunton, S. (eds.) 6th ISMOM, International Symposium of Interaction of Soil Minerals with Organic Components and Microorganism, 135.

Nyilas, T., Hetényi, M., Czirbus, N., Gál, A., Sajgó, Cs. (2011): Geochemical characterization of a meadow soil.. In: IMOG 2011 Secretary (eds.) 25th International Meeting on Organic Geochemisty. Book of Abstracts, 503.

Nyilas, T., Czirbus, N., Kiss, K., Hetényi, M. (2011): Vörösagyagos rendzina talajok vizsgálata (Aggteleki-karszt, Magyarország). In: II. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés kiadványa, 39.

2010

Czirbus, N., Nyilas, T., Hetényi, M. (2010): Vörösagyagos rendzina talaj geokémiai jellemzése. In: Kovács, Gy., Gelencsér, G., Centeri, Cs. (szerk.): Az Élhető Vidékért Környezetgazdálkodási Konferencia. Absztrakt kötet, 56.

Nyilas, T., Czirbus, N., Hetényi, M. (2010): A talaj szerves anyagának jellemzése Rock-Eval pirolízissel egy csernozjom szelvény példáján. In: Farsang, A., Ladányi, Zs., Puskás, I. (szerk.): Talajaink a váltózó természeti és társadalmi hatások között. Talajtani vándorgyűlés 2010: Absztrakt kötet és program, 52.

 

Tudományos ismeretterjesztés

 

Disszertáció

 

 

Riport

 

Művészet