Publikációk

Bozsó Gábor

Vissza
Folyóirat cikk

2016

Filep, Á., Fodor, G.H., Kun-Szabó, F., Tiszlavicz, L., Razga, Z., Bozsó, G., Bozoku, Z, Szabó, G., Petak, F. (2016): Exposure to urban PM1 in rats: development of bronchial inflammation and airway hyperresponsiveness. RESPIRATORY RESEARCH 17:(1), PAPER 26, 11.

Mindrescu, M., Németh, A., Gradinaru, I., Bihari, Á., Németh, T., Fekete, J., Bozsó, G., Kern, Z. (2016): Bolatau sediment record-chronology, microsedimentology and potential for a high resolution multimillennial paleoenvironmental proxy archive. QUATERNARY GEOCHRONOLOGY 32, 11-20.

Sipos, P., Balázs, R., Bozsó, G., Németh, T. (2016): Changes in micro-fabric and re-distribution of F and Mn with nodule formation in a floodplain soil. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS 16:(8), 2105-2117.

2015

Bajcsi, P., Bozsó, T., Bozsó, R., Molnár, G., Tábor, V., Czinkota, I., M Tóth, T., Kovács, B., Schubert, F., Bozsó, G., Szanyi, J. (2015): New geothermal well-completion and rework technology by laser. CENTRAL EUROPEAN GEOLOGY 58:(1-2), 88-99.

Halmos, L., Bozsó, G., Pál-Molnár, E. (2015): Adsorption properties of Ni, Cu, and zn in young alkaline lake sediments in Southern Hungary (Lake Fehér). SOIL AND WATER RESEARCH 10:(4), 244-251.

2014

Györke, R., Fintor, K., Bozsó, G., Szabó, M. (2014): Bátaszék-Nagyorros Avar kori kohótelep érc- és salakanyagának archeometriai elemzése. ARCHEOMETRIAI MŰHELY XI:(1), 61-69.

Halbrucker, É., Fintor, K., Bozsó, G., Raucsik, B. (2014): Szeged-Tápé-Lebőről származó régészeti kovakő-eszközök vizsgálata archeometriai módszerekkel. ARCHEOMETRIAI MŰHELY XI:(1), 47-60.

2013

Veréb, G., Manczinger, L., Bozsó, G., Sienkiewicz, A., Forró, L., Mogyorósi, K., Hernádi, K., Dombi, A. (2013): Comparison of the photocatalytic efficiencies of bare and doped rutile and anatase TiO2 photocatalysts under visible light for phenol degradation and E.coli inactivation. APPLIED CATALYSIS B. ENVIROMENTAL, 129, 566-574. IF: 5,625.

2011

Kovács-Pállfy, P., Muske, J., Földvári, M., Kónya, P., Homonnay, Z., Ntaflos, T., Papp, G., Király, E., Sajó, I., Szilágyi, V., Bozsó, G. (2011): Detailed study of “Monsmedite” specimens from the original (1963) find, Baia Sprie, Baia Mare ore district (Romania). CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES, 6/2, 321-330. IF:1,579.

2010

Bozsó, G., Dezső, J., Horváth, Zs., Kiss, T., Koronkai, L., Nyári, D., Schubert, G., Sípos, Gy. (2010): Fotolumineszcens kormeghatározás(OSL). Földrajzi dolgozatok határok nélkül, I. kötet. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs, 22-30p.

2009

Bozsó, G., Pál-Molnár, E. (2009): The distribution of arsenic in the sediments of southern hungarian saline lakes. ” Trace elements in a food chain” International Conference. Working Commitee on Trace Elements of the complex Committee Hungarian Academy of Sciences special Publication 3- Deficiency or Excess of Trace Elements in the environment as a Risk of health, 197-201 p.

2008

Rakonczai, J., Bozsó, G., Margóczi, K., Barna, Gy., Pál-Molnár, E. (2008): Modification of salt-affected soils and their vegatation under the influence of climate change at the ateppe of Szabadkígyós (Hungary). CEREAL RESEARCH COMMUNICATION  36, 2047-2050 p.

Bozsó, G., Pál-Molnár, E., Hetényi, M. (2008): Relations of pH and mineral composition in salt-affected lacustrine profiles. EREAL RESEARCH COMMUNICATION 36, 1453-1466 p.

2007

Pál-Molnár, E., Bozsó, G. (2007): Complex enviromental geochemistry of saline lake sediments. CEREAL RESEARCH COMMUNICATION 35/2, 889-892 p.

 

Konferenciaközlemény

2010

Bozsó, G., Pál-Molnár, E., Nyilas, T., Hetényi, M. (2010): Accumulation and distribution of organic matter in sediments of salt-affected ahallow lakes at Szeged, Hungary. Proceedings of the XIX. Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, 39-45. (ISBN: 978-960-9502-02-3).

Czirbus, N., Nyilas, T., Bozsó, G., Hetényi, M. (2010): Az aggteleki-karsztról származó vörösagyagos rendzina talaj szerves anyagának geokémiai jellemzése Rock-Eval pirolízissel. Kárpát-medencei Doktoranduszok Nemzetközi Konferenciája, Konferencia kötet, 46-54. (ISBH:978-963-269-186-2).

2008

Bozsó, G., Halmos, L.,  Hetényi, M., Pál-Molnár, E. (2008): Szikes tavi üledékek szerves anyag-tartalmának vizsgálata a szegedi Fehér-tó területén. X. Székelyföldi Geológus Találkozó kiadványa, Csíkszereda, 24-26 p. (ISBN:973-87515-3-5).

Bozsó, G., Gódor, A., Ódri, Á., Pál-Molnár, E. (2008): Szikes tavi üledékek agyagásvány-tartalmának vizsgálata a szegedi Fehér-tó területén. X. Székelyföldi Geológus Találkozó kiadványa, Csíkszereda, 24-27 p. (ISBN:973-87515-3-5).

2007

Pál-Molnár, E., Bozsó, G. (2007): Szikes tavi üledék komplex környezet-geokémiai vizsgálata. IX. Bányászati, Kohászati, Földtani Konferencia összefoglaló kötete, 262-266 p. (ISSN: 1842-9440).

2006

Pál-Molnár, E., Bozsó, G. (2006): Fiatal tavi üledékek komplex környezet-geokémiai vizsgálata a szegedi Fehér-tó területén. VIII. Székelyföldi Geológus Találkozó absztakt kötete, 70-72. (ISBN:973-87515-3-5).

 

Könyv

 

Könyvfejezet

2015

Bencsik, A., László, N.,  Bozsó, G., Bauer, M. (2015): Orfűi barlangi üledékek geokémiai és geológiai tulajdonságai.  In: Pál-Molnár, E., Raucsik, B., Varga, A. (szerk): Meddig ér a takarónk? A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: VI. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés kiadványa, 32-35. (ISBN: 978-963-306-389-7).

Halmos, L., Bozsó, G., Pál-Molnár, E. (2015): A szegedi Fehér-tó szikes üledékeinek évszakos geokémiai változásai. In: Pál-Molnár, E., Raucsik, B., Varga, A. (szerk): Meddig ér a takarónk? A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: VI. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés kiadványa, 60-63. (ISBN: 978-963-306-389-7).

Kónya, P., Bozsó, G., Bartha, A. (2015): A Bakony-Balaton-felvidék vulkáni terület üregkitöltő kalcitja. In: Kónya, P. (szerk.): A Bakony-Balaton-felvidék vulkáni terület ásványai, 171-180. (ISBN: 978-615-5525-03-03).

2012

Czinkota, I., Papp, M., Bozsó, G., Csanádi, A., Szanyi, J., Csató, Sz. (2012): Kőzet-víz kölcsönhatás vizsgálatok. In: Szanyi, J., Medgyes, T., Kóbor, B., Kurunczi, M., Egyed, E. (szerk.): A geotermikus energia fenntartható hasznosítása-Kutatások a visszasajtolás és a vízkezelés területén. InnoGeo Kft, Szeged, 9-32 p.

2011

Bozsó, G., Pál-Molnár, E. (2011): A szegedi Fehér-tó szikes üledékeinek környezet-geokémiai tulajdonságai. In: Unger, J., Pál-Molnár, E .(szerk.): Geoszférák 2010. Geolitera, Szeged, 41-78 p.

2010

Szanyi, J., Medgyes, T., Kóbor, B., Kovács, B., Jánosi-Mózes, T., Csanádi, A., Bozsó, G. (szerk.) (2010): Szemelvények a geotermikus energia hasznosítás hidrogeológiai alkalmazásaiból. InnoGeo Kft., Szeged, 157 p. (ISBN:978-963-06-9622-7).

Bozsó, G., Csanádi, A., Csanádi, B.,  Medgyes, T., Kóbor, B., Kurunczi, M.,  Batki, A., Jánosi-Mózes, T., Szanyi, J. (2010): A Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter Stratégiája a Dél-alföldi régió termálenergia kihasználásának fejlesztéséhez (2009-2011). InniGeo Kft, Szeged, 82p.

Bozsó, G., Csanádi, A., Medgyes, T., Kurunczi, M., Kóbor, B., Szabolcs, T., Szanyi, J., Jánosi-Mózes, T. (2010): Termálenergia-fejlesztési projektrendszer a Dél-alföldi régióban 2010-Szükségletfeltárás, helyzetkép, fejlesztési lehetőségek azonosítása, potenciális beruházási helyszínek ismertetése. Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter, Szeged, 112p.

2008

Kóbor, B., Bozsó, G., Vass, I., Csanádi, A., Medgyes, T., Szanyi, J., Kurunczi, M., Gaál, I., Jánosi, T., Pál-Molnár, E. (2008): Az alternatív energiahasználat fejlesztési lehetőségei a Dél-alföldi Régióban. (ISBN:978-963-06-5337-4).

Abstract

2014

Bozsó, G. (2014): Szikes üledékek agyagásványtani és elem-adszorpsiós tulajdonságai. In: Pál-Molnár, E., Harangi, Sz. (szerk.): Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig, 5. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés kiadványa, 107.

Bozsó, G. (2014): Agyagásványok minőségi és mennyiségi jellemzői eltérő sótartalmú szikes üledékekben a Szegedi és kardoskúti Fehér-Tó területén. In: Cserny, T., Kovács-Pálffy, P., Krivánné Korváth, Á. (szerk): HUNGEO 2014. Magyar Földtudományi Szekemberek XII. Találkozója: Magyar felfedezők és kutatók a természeti erőforrások hasznosításáért, 69.

Bozsó, G. (2014): Qualitative and quantitative properties of clay minerals in salt-affected sediments with different organic matter and salt content in the Lake Fehér in Szeged and Kardoskút. In: Kleeberg, R. (szerk.): Middle European Clay Conference abstract book, 163.

Halmos, L., Bozsó, G., Pál-Molnár, E. (2014): Changes of pH and EC in alkaline sediments in the context of water content, southern Hungary, Acta Mineralogica Petrographica-Abstract Series, 8, 39.

2013

Bozsó, G., Halmos, L., Pál-Molnár, E. (2013): Heavy metal adsorption by relativly high organic matter content in salt-affected lake sediments at Fehér-lake, Szeged, Hungary. In: Management of Soil, Groundwater and sediment, AguaConSoil, Barcelona, 2816_B1.

Bozsó, G., Halmos, L., Pál-Molnár, E., Czirbus, N.  (2013): Correlation between heavy metal adsorption and organic matter content in salt-affected lake sediments in the Fehér-lake, Szeged, Hungary. In: Management of Soil, Groundwater and sediment, AguaConSoil, Barcelona, 2817_B1.

Halmos, L., Bozsó, G., Pál-Molnár, E. (2013): Periodical alterating of pH and EC in saline lake sediments, Southern Hungary. The 19th international symposium on analytical and enviromental problems, Szeged, 201-204.

2012

Bozsó, G.
,
Pál-Molnár, E. (2012): Heavy metal adsorption in salt-affected lake sediments at Fehér-lake, Szeged, Hungary. Eurosoil 2012, 4th World Congress Abstract Book, 2545.

2011

Bozsó, G., Pál-Molnár, E. (2011): A szatymazi szikesek környezet-geokémiai tulajdonságai. II. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés konferencia kötete, Szeged, 10.

2010

Bozsó, G., Pál-Molnár, E. (2010): Distrubution of calcite and dolomite in alkaline lake sediments. Acta Mineralogiac Petrographica Abstract Series 6, 322.

Bozsó, G., Pál-Molnár, E., Nyilas, T., Hetényi, M. (2010): Accumulation and distribution of organic matter in sediments of salt-affected shallow lakes at Szeged, Hungary. Geologica Balcanica 39/1-2, 54-55.

2009

Bozsó, G., Nyilas, T., Hetényi, M., Pál-Molnár, E. (2009): Accumulation and distribution of organic matter in salt-affected lacustrine sediments at the Fehér-lake, Szeged, Hungary. 24th International Meeting on Organic Geochemistry book of abstracts, 508.

Bozsó, G., Pál-Molnár, E. (2009): The distrubution of arsenic in the sediments of southern hungarian saline lakes. “Trace elements in a food chain” International Conference abstract book, 40.

2006

Pál-Molnár, E., Bozsó, G.(2006): Enviromental radiochemistry and complex enviromental geochemistry in young lake sediments at teh Fehér-Lake, Szeged, Hungary. Acta Mineralogica Petrographica Abstract Series 5, 88.

Tudományos ismeretterjesztés

 

Disszertáció

Bozsó, G. (2011): A szegedi Fehér-tó szikes üledékeinek környezet-geokémiai tulajdonságai, SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, Szeged, 53 p.

Riport

 

Művészet