A kutatócsoportról

A Tirrén-tengerben, Szicíliától északra elhelyezkedő – a rómaiak tűzistenének nevét viselő –, vulkanikus eredetű Vulcano-szigetről elnevezett kutatócsoportot az 1990-es évek elején Pál-Molnár Elemér alapította a Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékén.
A kutatócsoport eredeti célja vulkanológiai expedíciók, tanulmányutak, ásvány-kőzettani tematikájú terepgyakorlatok szervezése és szakmai vezetése volt, geológus hallgatóknak.
Napjainkra a kutatócsoport az eredeti célok megtartása mellett – mint szakmai műhely – elsősorban ásványtani, kőzettani és geokémiai alapkutatásokkal foglalkozik.
A „Vulcano” Kőzettani és Geokémiai Kutatócsoport célja, hogy feltárja és leírja a magmatározók folyamatait a magma kialakulásától a felszínre kerüléséig, hogy jellemezze a magmás tevékenységet kísérő hidrotermás és metaszomatikus folyamatokat, valamint az utólagos átalakító hatásokat (pl. felszíni mállás). Mindezek során olyan komplex megközelítést alkalmazunk, mely lehetőséget biztosít arra, hogy feltárjuk az érintett magmás kőzet és az üledékes/metamorf kőzetciklus esetleges fázisai közötti kapcsolatot.
A kutatócsoport tagjainak tudományos érdeklődése elsősorban az alkáli magmás kőzetek geokémiájára (Ditrói Alkáli Masszívum), valamint a Tiszai-főegység (Dél-Dunántúl, az Alföld aljzata és Erdélyi-középhegység) preneogén (elsősorban mezozoos és paleozoos) aljzatának megismerésére irányul. Ez utóbbi kutatás magában foglalja az alaphegységet alkotó anchi- és epizónás metapélitek, bizonytalan protolit korú márványzónák, (meta-)vulkanitok és vulkanoszedimentek, továbbá telérkőzetek ásványtani, kőzettani és geokémiai eszközökkel történő vizsgálatát, de kiterjed a kérdéses képződmények mikrotektonikai értelmezésére is.

Vissza